En helt vanlig process med ett tråkigt efterspel

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Jan Fleischmann
Att rekrytera kommunchef hör inte till vanligheterna i Mariestads kommun. Att det blir en omfattande granskning är naturligt. Det är helt i sin ordning och det är helt rätt.

Mariestad är en attraktiv kommun för det händer saker här. Vi har lagt mycket tid på att hitta en person med rätt profil och erfarenhet. Ofta hittar man det hos kandidater som har fått sluta i andra kommuner. De har lärt sig av tidigare misstag och har med sig sina erfarenheter in i det nya jobbet. Vi har god erfarenhet av detta sedan tidigare, det vill säga att anställa personer som slutat i andra kommuner av diverse olika anledningar och som har fungerat perfekt i vår organisation och gjort ett fantastiskt jobb.

När det gäller uppdraget som kommunchef är det inte bara att plocka någon från gatan och kasta in i verksamheten och tro att det ska fungera. För att klara ett uppdrag som kommunchef krävs gedigen erfarenhet och förståelse för den breda verksamhet som en kommun omfattas av.

Därför har vi varit noga med att utreda Wirdemos bakgrund och varför hon fick sluta i Alingsås. Det var inte undermåliga insatser utan en fruktansvärd konflikt mellan politiska partier som låg till grund för hennes uppsägning. Viktigt att ta i beaktning att Wirdemo har varit anställd i Alingsås kommun i 17 år och sista tiden kommunchef. Under Wirdemos tid som kommunchef lyckades man i Alingsås med konststycket att byta majoritet två gånger (!) under en mandatperiod. Wirdemo var vid samtliga intervjutillfällen mycket öppen och transparent kring detta. Hennes beskrivning stämmer väl överens med den bild som referenserna gett, och enligt mig är det ett kvitto på att det man säger är trovärdigt. Wirdemo fick ett politiskt uppdrag att på ett och ett halvt år utföra en omfattande omorganisation där kravet var att nerskärningar på 100 miljoner i Alingsås. Det är enkelt att inse att man inte kan vara omtyckt av alla när man måste genomföra något sådant.

Det är klart, om man bara läser om den så kallade ABC-härvan, då förstår jag att man drar öronen åt sig. Det hade jag också gjort. Men självklart har vi gått igenom detta och upprinnelsen till den liksom även den polisanmälan som figurerat. Susanne gjorde en polisanmälan och fick då en motanmälan för att hon agerade och tog tag i frågan. I mina ögon är det en styrka att våga ta tag i härvor och besvärligheter, trots att man riskerar motanmälan. I sådana fall krävs en politik som vågar stå upp för rättvisa och inte fegar ur och sparkar en, bara för att det blåser. I Alingsås var det precis så det var.

Vi söker en kommunchef som har förmågan att ta Mariestad framåt och ta vid där Kristofer Svensson slutade, vilket jag är övertygad om att vi har fått i Susanne Wirdemo. Att leda en organisation med cirka 2400 anställda och nästa 160 olika verksamheter kräver bred kunskap och gedigen erfarenhet. Wirdemo har inte bara erfarenhet av att vara kommunchef sedan tidigare, utan har även varit ekonomichef.

Inget av det som framkommit i vare sig media eller sociala medier är någon nyhet. Det är granskat sedan tidigare och vi har vägt in detta i vår bedömning inför vårt val av kommunchef. Det går också att utläsa av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll att samtliga ledamöter ställde sig bakom anställningen av Wirdemo. Även Janne Jansson. Vi var eniga i utskottet om att Wirdemo var den person vi trodde mest på och som vi ville erbjuda tjänsten. Det är bara att beklaga att social-demokraterna totalt kör över sina egna och tvingar Janne Jansson att göra efterkonstruktioner. Vi som var med i rekryteringen och vet vad Janne sa och ansåg och jag tycker uppriktigt synd om honom när hans egna partikamrater får honom att byta åsikt. Jag vill också passa på att förtydliga att intervjugrupperna bestod av totalt nio personer, tre från arbetsutskottet och sex från tjänstemannaorganisationen. Dessa grupper, inklusive Janne Jansson, var överens.

Det var endast tre av fackförbunden som valde att närvara vid förhandlingen. Där röstade två emot och en tillstyrkte anställningen. Tillstyrkande fackförbund var Vision, som är det fackförbund med flest medlemmar i stadshuset. Det är också viktigt att veta att fackförbundens ställningstagande är en rådgivande information.

Så kommer vi till punkten att dra tillbaka sin ansökan. Att en sökande vill dra tillbaka sin kandidatur är ofta förekommande och det finns en logisk förklaring till detta. Det är ett ganska vanligt förfarande när man inte är aktuell för jobbet, då man inte vill bli uthängd i media eftersom den nuvarande arbetsgivaren då får reda på att man söker nytt jobb. Då finns det risk för att man sätter käppar i hjulet för sina karriärmöjligheter på den befintliga arbetsplatsen. Jag respekterar det valet som många personer gör som inte fick jobbet. Ett ganska närtida exempel på ovanstående är vår rekrytering av samhällsbyggnadschef. Ett antal av de som sökt tjänsten offentliggjordes i den lokala tidningen. Detta var innan tjänsten blivit tillsatt. Detta resulterade i att flera andra som också sökt tjänsten hörde av sig och valde att ta tillbaka sin ansökan och överväger att inte söka fler tjänster i kommunen.

Johan Abrahamsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.