LSS-boende i Mariestad bör inte hysa bostadslösa

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Jag ställer mig frågan, hur kan det vara olika regler på LSS-boendena i kommunen?

I känt fall, får man ha flera besökare vid samma tillfälle och flera nätter i rad. Förmodligen bostadslösa. I ett annat boende är man mera bestämd att en natt vid helger kan en extra person få bo. Hur lätt är det för personal att motsäga sig övernattningar med flera personer i ett trångt utrymme då andra boenden anser det vara okej? Avsaknad av tydliga regler skapar förvirring bland de boende.

Ställde frågan till det ena boendet om varför och svaret blir ”Vi har ett eget avtal med de boende”.

Kommunen har härbärge för de som är bostadslösa och det ska inte bedrivas på LSS-boendena. Personal ska inte behöva mötas av ett antal (4-5 st) nattgäster sömndruckna vid utdelningen av morgonmedicinen. Förhoppningsvis inget vuxendagis som ska bedrivs i kommunen.

Ett LSS-boende är riktat till den som hyr med särskilda behov och för en person, vilket måste eftersträvas för vad det är tänkt och hyrt för. Vad säger IVO om detta?

Skapa regler som är hållbara regler, vilket skapar trygghet för både boende och personal. Har påtalat till socialtjänsten via mail, men tystnad råder. Oerhört oroande.

Ställföreträdare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.