Jag ser fördelarna med en stor region som Västra Götaland

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Anna Warner

Heder åt Linn Brandström (M) som gång på gång har försökt svara på frågorna från Dernroth, Skarin och Nyman som ställts på insändarsidorna i den här tidningen. Jag vet också att andra regionråd har försökt svara och föra dialog med dem i andra forum. Tyvärr verkar det vara precis som Brandström skriver. Något egentligt intresse för dialog finns inte.

Att alltför mycket vård har flyttats från norra Skaraborg är jag den förste att skriva under på. Jag personligen ser trots det väldigt många fördelar med en stor region som Västra Götaland, men jag har full förståelse för dem som tycker att makten har hamnat för långt bort. Vården behöver bli mer likvärdig i hela Sverige och jag förstår verkligen lockelsen i idén om ett statligt ansvar för sjukvården, även om jag inte delar den åsikten. Jag har nämligen svårt att se hur norra Skaraborg skulle gynnas om makten och besluten skulle flyttas ännu längre bort? Är det svårt för oss att få utrymme i Göteborg och Vänersborg, borde det väl vara ännu svårare i Stockholm? Tror man inte det kan man fundera på hur de statliga myndigheternas närvaro i vårt område har utvecklats under senare år…

Min önskan är att sakfrågorna och de politiska skiljelinjerna i Västra Götalandsregionen i fortsättningen får större utrymme på de här insändarsidorna och att det blir mindre av misstänkliggörande och upprepade anklagelser. På så sätt tror jag att både intresset för och kunskapen om regionen och regionpolitiken skulle öka.

Sebastian Ekeroth Clausson (S)

Regionpolitiker, Mariestad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.