Vifta inte bort vindkraftens besvär

Ledare
PUBLICERAD:
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

För den som bor utanför städerna och uppskattar tystnaden och landskapet kan vindkraftverk med tillhörande buller bli ett störande inslag. Det är ofta anledningen till protester mot vindkraftsplaner, vilket i sin tur kan leda till att kommunen lägger in sitt veto mot nyetableringar. Men det kommunala vetot kan snart komma att tas bort, efter att utredningen i frågan presenterar sitt förslag senast den 30 juni.

Vindkraftens varmaste förespråkare, däribland Miljöpartiets väljare, återfinns huvudsakligen i stadskärnor som inte nås av de störande momenten. Närmare kraftverken finns i stället det största motståndet. Intressanta aspekter i den polariseringen har nyligen presenterats av ekonomie doktor Erik Lundin i Kvartal (8/6). Konflikten finns inte bara mellan storstad och landsbygd, utan även inom kommuner där det finns vindkraftverk. Oftast är stödet för MP lägre i valdistrikt med kraftverk. I stället är stödet större för SD, som är mest skeptiskt mot vindkraft.

Skillnaderna i partipreferens kan förstås ha fler orsaker än vindkraftverkens placering, men de ger ändå en intressant fingervisning. Frågan är om missnöjet hade varit mindre om vindkraftens nackdelar också hade erkänts av dess ivrigaste förespråkare.

I regeringens direktiv till utredningen om det kommunala vindkraftsvetot redogörs utförligt för hur vetot ställer till problem, men utan ett ord om de orsaker kommunerna kan ha till att säga nej. I stället ska utredaren kartlägga kommunernas mystiska invändningar, för att därefter eventuellt föreslå att vetot slopas. Men med tanke på att utredaren i fråga, Lise Nordin, tidigare har varit miljöpartistisk riksdagsledamot framstår utredningen som en beställningsprodukt från regeringen.

Det är sant att dagens kommunala veto medför flera problem. Kommunerna kan till exempel säga nej sent i etableringsprocessen, när mycket pengar och tid redan har investerats i projekten. Men det vore på sin plats att också erkänna de problem som vindkraften innebär. Precis som att vattenkraften stör ekosystem och att kärnkraften lämnar farligt bränsle som måste hanteras.

Förutom bullret kan vindkraftverken störa Försvarsmaktens flygövningar. Att energiproduktionen är beroende av vädret behöver knappast sägas. Dessutom kräver vindkraften en hel del av de andra stora kraftslagen. Dessa måste bland annat täcka upp med så kallad svängmassa, som säkrar en stabilitet i nätet. Men vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme vinner inget på att de bidrar med sådana nätnyttigheter.

Vindkraften har sin naturliga plats i den fossilfria energimixen, men ingen vinner på att fördelarna överdrivs. Poängen med att ha olika kraftslag är att de kan täcka upp för varandras nackdelar. Därför är det dags att sluta se förståeliga protester mot vindkraftverk som ett hinder mot dess utbredning. I stället är det vindkraftens inbyggda nackdelar som sätter gränserna.

Agnes Karnatz

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.