Fortsatt osäkerhet för asylsökande

Ledare
PUBLICERAD:
BODEN 20160804 Migrationsverket i Boden. Foto: Susanne Lindholm / TT / kod 11269
Foto: Susanne Lindholm/TT

Sverige kunde ha fått en långsiktig migrationslag den 22 juni. I stället klubbades regeringens kritiserade förslag i riksdagen med minsta möjliga marginal. Den nya lagen som börjar gälla 20 juli är på så vis ett misslyckande både parlamentariskt och i sakfrågan.

Nog finns det flera förbättringar även i regeringens version av den nya utlänningslagen. Bland annat finns ökade krav för att få permanent uppehållstillstånd och kravet på egen försörjning vid anhöriginvandring blir kvar. Men det är under den nya så kallade "humanitära skyddsgrunden" som några av de mest kritiserade förändringarna finns. Det blir i praktiken lättare för personer som saknar skyddsskäl att ändå få stanna på grund av särskilda omständigheter. Sådana kan vara studier, familjeband eller anpassning till samhället. Men det blir en bedömningsfråga i varje enskilt fall, vilket ökar risken för godtycke.

Det är i huvudsak Miljöpartiet som ligger bakom de lättnader som regeringen har lagt till. Annars hade den parlamentariska migrationskommittén kanske fått igenom sitt förslag, och migrationspolitiken hade haft ett bredare stöd i riksdagen. Nu meddelar oppositionspartierna i stället att de kommer att riva upp delar av den nya lagen om de får chansen. Om det blir ett extra val framöver kan den chansen komma ganska snart. Annars väntar också ett ordinarie val redan nästa år.

Det finns ett egenvärde i att ha stabila migrationslagar. För den som söker asyl måste det vara klart och tydligt vad som gäller, vilket förutsätter att reglerna inte ändras stup i kvarten. Det förslag som nu har gått igenom är osäkert på båda dessa punkter.

Migrationspolitiken måste ha en jämvikt mellan skydd för de som behöver det och krav för att få ta del av olika välfärdsförmåner. Annars är risken överhängande att människor som inte behöver skydd ändå söker sig hit. Det behöver inte vara med avsikt att utnyttja systemet, men vi måste ändå se till att resurserna för asylmottagandet går till de personer som behöver dem mest.

Den balansen lyckas inte regeringens migrationslag hålla. Konsekvensen blir då värst för de nyanlända, eftersom många fastnar i segregerade bostadsområden med bidragsberoende. Och många av de personer som saknar skyddsskäl får veta att det ändå finns hopp om att få stanna, vilket innebär en osäker och ibland riskfylld tillvaro i väntan på nya besked. Och när nyanlända förknippas med en problematisk tillvaro, med grogrund för kriminalitet, ökar också många människors skepsis mot asylmottagande.

Sveriges migrationslagar måste hålla över tid. Det gör inte regeringens förslag, som nu röstats igenom. Möjligheten att nå en uppgörelse i migrationskommittén slarvades bort. Och de som drabbas mest är även denna gång asylsökande vars tillvaro vilar på osäkra grunder.

Agnes Karnatz

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.