5G-nätet säkras utan Huawei

Ledare
PUBLICERAD:
Foto: Andy Wong

Det svenska 5G-nätet tycks äntligen vara säkert från påverkansoperationer från det kinesiska kommunistpartiet. I en ny dom (22/6) får Post- och telestyrelsen, PTS, rätt i sitt beslut att utesluta de kinesiska företagen Huawei och ZTE från nätutbyggnaden.

Inför utbyggnaden av den femte generationens mobilnät väcktes flera farhågor kring nationell säkerhet. Därför gavs PTS i uppdrag att förhandspröva de företag som söker tillstånd att bygga ut näten. Den 20 oktober förra året meddelade myndigheten att de kinesiska telekombolagen Huawei och ZTE stängs ute från den svenska 5G-marknaden.

Företagen bedömdes utgöra ett sådant stort säkerhetshot att inte bara de själva förbjöds från att bygga nät i Sverige. Deras produkter får heller inte användas av något annat företag i centrala delar av nätet. I de fall som det redan finns beståndsdelar från Huawei eller ZTE måste dessa bytas ut inom en 5-årsperiod.

Huawei överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Stockholm, men denna dömde alltså till PTS fördel. Avgörande för förvaltningsrättens dom är att PTS prövning skedde i samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Det är dessa myndigheter som i huvudsak bidrar med de säkerhetsanalyser som PTS har som underlag för sitt beslut.

Förvaltningsrätten betonar att ”det endast är Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säkerhetsläget och hotbilden mot Sverige”. Det är även de som bäst kan bedöma om 5G-nätet kan användas för att orsaka riket skada. Utestängningen av Huawei och ZTE bygger knappast på något löst tyckande från PTS sida. Tvärtom har myndigheten mycket goda skäl.

Pekingregimen har nämligen stiftat en underrättelselag som innebär att alla kinesiska företag måste bistå i underrättelseverksamhet. Därtill ägs Huawei i huvudsak av en fackförening, och dessa utgör i folkrepubliken en parallell maktstruktur under kommunistpartiets inflytande. Alltså är risken påtaglig att den kinesiska staten kan utnyttja Huawei för driva säkerhetshotande verksamhet.

Förvaltningsrättens dom kan fortfarande överklagas, men visar ändå att Sverige nu äntligen har verktyg för att skydda grundläggande infrastruktur och stå upp mot hot från främmande makt. Domen visar också hur viktigt dessa är. Kina har redan innan domen presenterades sagt att ett utestängande av Huawei kan leda till ”konsekvenser” för Sverige.

Sannolikt lär det ske i form av utestängning av svenska företag från den kinesiska marknaden. Detta hot har till exempel fått Ericsson, som också konkurrerar på 5G-marknaden, att ta avstånd från PTS beslut. Till TT (22/6) skrev företaget efter förvaltningsrättens dom att den kan skada svenska bolags ”ekonomiska intressen”.

Naturligtvis är det viktigt att främja svenska företag, men statens kärnuppdrag är att värna svenska säkerhetsintressen. Därför måste Huawei fortsatt stängas ute.

Daniel Åkerman

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.