Centern står fast vid vindbruksplan

Miljö
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i Töreboda redovisar i Mariestadstidningen den 9 juni att de vill riva upp kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2019 Kf§112. Då beslutade kommunfullmäktige i Töreboda ”att tillstyrka Rabbalshede Vindkraft AB:s ansökan om tillstånd till vindkraftsverksamhet på fastigheten Fägremo 1:2 i Töreboda kommun”. I stället vill de aktivt motarbeta ny vindkraft. Att de inte accepterar ett fullmäktigebeslut skapar stor osäkerhet för de som vill investera i exempelvis vindkraft. Går det att lita på ett beslut i Töreboda kommunfullmäktige?

Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är de två största hoten mot mänskligheten. Att dessa frågor hänger ihop framgick nyligen i en gemensam rapport från IPCC (FN:s klimatpanel) och IPBES (den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel). Vi måste därför byta ut fossila bränslen som kol, olja och naturgas mot förnybar fossilfri energiproduktion som solkraft, vindkraft och vattenkraft.

Länsstyrelsen redovisade nyligen i en rapport om trygg elförsörjning att vi kan förvänta oss ett kraftig ökat behov av el inom framför allt industri och transporter inom Västra Götaland. För att hindra klimatförändringarna och värna vår välfärd måste vi öka elproduktionen.

Centerpartiet i Töreboda är för solkraft, vindkraft, vattenkraft och biologiska förnybara bränslen och står fast vid kommunfullmäktiges vindbruksplan. Centerpartiet centralt arbetar på en lösning så att de som bor nära vindkraftverk ska bli mer delaktiga och få kompensation för det intrång som vindkraftverk orsakar i deras närmiljö.

Centerpartiets kommunkrets i Töreboda kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.