Hållbar arbetstidsförläggning – enda vägen att gå för att främja personalens hälsa!

Debatt
PUBLICERAD:
Lena Dahlstam, ordförande Kommunal sektion MTG
Foto: Charlotte Ferneman

Att ha ett fungerande schema på sitt arbete är otroligt viktigt. Det ska finnas utrymme för återhämtning mellan och under arbetspassen. Raster ska ligga i schema och kunna tas då. Dessutom ska verksamheten vara säker och fungera väl. Ingen kan nog säga emot detta.

Trots det så får vi signaler om att arbetstidsförläggningen är långt ifrån hållbar i MTG kommunerna. Det finns verktyg och processer att jobba efter för att skapa en hållbar arbetstidsförläggning. Det är dags att arbetsgivaren tar ett omtag, lyssnar på sin personal och börjar tänka hållbart när det gäller arbetstidens förläggning och inte utnyttjande.

Det viktigaste när det gäller schemaläggning och en hållbar arbetstidsförläggning är att man har en bra dialog på arbetsplatsen. På de arbetsplatser där det fungerar samarbetar skyddsombud, chef och medarbetare. Att skapa delaktighet och möjlighet för personalen att få vara med i processen är grundläggande. Trots det ser vi nu många exempel på arbetsplatser där medarbetarna känner sig överkörda och helt utan inflytande. Dialogen har blivit en monolog.

Scheman ändras så att tid för återhämtning blir minimal, veckovilan om 36 timmar gäller inte alltid då veckor inte längre ska räknas måndag-söndag utan utefter hur man kan få kortast möjliga vilotid i schemat. Personal ska börja arbeta kl 06.00 i hemvården vilket betyder att du kan få vakna 04.30 för att hinna åka till arbetet och då är det enligt mig natt fortfarande.

Allt som oftast finns heller inte alla kollegor på plats och det brister i vikarietillsättning. Man får då gå kort om personal på de olika enheterna. Undersköterskorna får fortfarande lägga tid på att ringa in vikarier, tid som tas från viktig verksamhet. Våra timvikarier ska nu dessutom inte bara finnas ständigt till hands utan nu också tävla om att få ett arbetspass då det nya digitala bemanningssystemet skickar ut SMS som du ska svara på först för att få ett arbetspass. Detta skapar stor stress i vardagen. Vikarier hör av sig om att de nu söker sig bort ifrån vårdsektorn i Mariestad.

Ni hör ju,så här kan det inte få fortsätta.

Att få schemat att gå ihop innebär att det ska finnas en balans mellan kraven i arbetet och resurserna att utföra arbetet. Ska vi ha ett hållbart arbetsliv och en hållbar arbetstidsförläggning inom välfärdens alla yrken måste därför grundbemanningen öka. De positiva exempel som finns där man ökat grundbemanningen har medfört att personalen mår bättre, har mer inflytande och bättre scheman.

Här är våra förslag:

• Se till att följa de riktlinjer som finns från arbetsmiljöverket när det gäller schemaförändringar och hållbar arbetstidsförläggning.

• Involvera skyddsombudet och personalen i schemafrågorna och säkerställ att de känner sig involverade och delaktiga och ges inflytande över sina scheman.

• Öka grundbemanningen

• Ta bort SMS anställningar där den som svarar först vinner passet och fördela passen istället.

• Utbilda och anställ på trygga anställningar.

Lena Dalstam

Ordförande Kommunal sektion MTG

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.