Dags för en svensk avregleringsvåg

Debatt
PUBLICERAD:
"Det är hos företagen som välstånd skapas och det är därför vi måste göra allt i vår makt för att förbättra deras villkor", skriver Jörgen Warborn (M)
Foto: Fredrik Persson/TT

Svenska småföretagare har kämpat i uppförsbacke länge. Redan innan pandemin bröt ut drogs Sverige med EU:s sämsta tillväxtsiffror och såväl stora som små företag vittnade om ett allt sämre företagsklimat. Tvärniten som pandemin orsakade i stora delar av ekonomin har förstås inte gjort läget bättre.

Om inte förr, så behövs sannerligen nu ett kraftfullt paket för regelförenklingar och minskat kostnadstryck för småföretagen. Sverige är överbyråkratiserat och det växande regelkrånglet är ett av de absolut största problemen för svenska småföretag. I stort sett alla som driver företag kan ge exempel från sin vardag om en alltför tungrodd svensk byråkrati. Trots löften om förenklingar har utvecklingen gått i motsatt riktning. Sverige behöver en avregleringsvåg där onödig byråkrati tas bort och entreprenörer kan lägga sin kraft på att driva företag – inte på drivor av papper.

Nästan en halv miljon svenskar är egenföretagare och ungefär var tredje anställd i Sverige jobbar i ett småföretag. Det kan alltså inte nog understrykas hur viktigt det är att vi skapar goda villkor för småföretagen att växa, eftersom det är där som den största potentialen finns att skapa jobb och tillväxt som kommer hela Sverige till del. Återstarten av ekonomin kommer att bli långsam och dyr om vi inte frigör småföretagens fulla potential.

Småföretagarnas perspektiv behöver också få mycket tydligare genomslag i politiska beslut på alla nivåer. Det finns alldeles för många politiker som inte förstår sig på företagare – och om man missar att ta hänsyn till de som skapar jobben, så blir jobben förstås färre.

Moderaterna vill se ett bindande direktiv på EU-nivå som tvingar medlemsländerna att lägga fast en plan om hur regelbördan för småföretagen ska minska avsevärt på alla nivåer. Det räcker inte att regelbördan från Bryssel minskar – det måste den också göra från svenska staten och från Sveriges alla kommuner.

Det är hos företagen som välstånd skapas och det är därför vi måste göra allt i vår makt för att förbättra deras villkor. Det finns inga andra sätt att få resurser till sjukvård, polis och pensioner än genom starka företag som anställer och går med vinst.

Moderaterna är småföretagarnas parti och vi kommer kämpa med full kraft för att skapa schysstare och bättre förutsättningar för dem och deras anställda.

Jörgen Warborn (M)

EU-parlamentariker och tidigare småföretagare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.