Det krävs mer för att attrahera barnfamiljer

Insändare
PUBLICERAD:
"Centrala Gullspång är den enda tätorten i kommunen som inte har en kommunal lekplats", skriver insändarskribenten. Illustrationsbild.
Foto: Gorm, Kallestad

Replik på Bo Hagströms insändare i Mariestads-Tidningen 20 juli.

Vi har en åldrande befolkning i Gullspång att ta hänsyn till och vi har läst i Mariestads-Tidningen att man behöver utöka antalet äldreboenden i Gullspång. Konsekvensen av det är att behovet av vård och omsorg kommer att öka på sikt och med tanke på det har jag full förståelse för hur Bo Hagström tänker och det är bra att han tänker framåt men det viktigaste just nu är att man tänker här och nu. Hur ska vi öka skatteunderlaget nu?

Gullspång behöver växa för att få ett större skatteunderlag och vi behöver växa underifrån med fokus på barnfamiljer. Om vi inte gör det så kommer intäkterna att sjunka mer och mer och konsekvensen av det blir att pengarna till vård och omsorg också kommer att minska.

Om man ser helt krasst på situationen så kan man då spara in på pengarna till skolorna eftersom elevunderlaget minskar så man blir tvungen att lägga ner skolor. De fåtal elever som är kvar i kommunen får bussas till någon skola någon annanstans. Töreboda kanske? Vi har sett hur elevunderlaget redan nu minskat oroväckande när Migrationsverket flyttat många barnfamiljer till andra orter.

Det våra politiker bör fokusera på är att attrahera barnfamiljer. Varför skulle man vilja flytta till Gullspång? Billiga bostäder och vacker natur räcker inte långt. Nu är säkerligen inte lekplatser prio ett när man vill flytta till landsbygden men om man har lite omvärldskoll så vet man att barnfamiljer gärna åker en bra bit för en häftig lekplats.

Om jag inte missminner mig så läste jag i Mariestads-Tidningen och i kommunfullmäktiges protokoll att man gjort en lekplatsinventering och centrala Gullspång var den enda tätorten i kommunen som inte har en kommunal lekplats.

Även om en skatepark inte är en lekplats i egentlig mening så borde man från kommunens sida vara väldigt tacksam för att det finns en förening som ställer upp med ”egna” pengar och med en färdig lösning. En asfalterad yta finns redan att tillgå. Nu väntar vi bara på nyttjandeavtalet vilket tydligen drar ut på tiden och anledningen till att det dröjer har vi fått veta genom Eric Mellbergs frustrerade insändare.

Vad avgör var man vill bosätta sig? Bra vård, skola och omsorg, visst men det krävs nog lite mer för att attrahera dagens unga familjer. Bra skolor absolut och mötesplatser, möjligheter till aktiv fritid med mera. Någonting att tänka på för kommunens politiker.

En bra början är ändå de nya tomterna i södra Otterbäcken. Ibland Bo Hagström måste man satsa för att vinna. Det går inte att enbart spara sig ur en ekonomisk kris.

Kristina Grönwalls Bengtsson

Gullspång och politiskt obunden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.