Städrutinerna fungerar väl

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: LEIF R JANSSON / TT
Svar på insändare "Anställ mer städpersonal" i MT 27 juli.

I tjänsten som undersköterska i Mariestads kommun ingår flera olika uppdrag. Ett av uppdragen är kontaktmannaskap som innebär att en undersköterska har ett större ansvar för en eller två boende. I ansvaret ingår bland annat städ. Arbetsgruppen gör en gemensam planering för aktiviteter och städ av lägenheten utifrån vad som passar de boende. Lokalvårdare från lokalvårdsavdelningen städar gemensamma toaletter, entré, trapphus och golv i gemensamma utrymmen.

Det är i nuläget inte aktuellt att öka lokalvården. Vi anser att städrutinerna fungerar väl och vi eftersträvar samtidigt hög kontinuitet av personal hos de boende.

Under vintern 2020 och våren 2021 drabbades Alen av två olika utbrott av covid-19. Vi ser inte att vi hade kunnat undvika det genom ändrade städrutiner.

Utbrotten hade inget samband med varandra och vi lyckades begränsa båda utbrotten tack vare personalens insatser, upparbetade rutiner med skyddsutrustning och noggrann personalplanering.

Vi strävar efter en bra arbetsmiljö, det arbetet sker kontinuerligt i samverkan mellan arbetsgivare och fackliga representanter. Vid behov av anpassningar av arbetsuppgifter på grund av fysiska begränsningar förs en dialog mellan medarbetare och chef.

Sofia Axelsson

Enhetschef särskilda boendet Alen

Anitta Into

Tf. sektorchef stöd och omsorg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.