Vill inte väl och blir fel?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Gorm, Kallestad

Bo Hagström har i två inlägg på ett osnyggt sätt angripit Eric Mellberg och kommit med oriktiga uppgifter och rena felaktigheter. Eftersom inläggen innehåller oriktiga uppgifter känner jag att jag som ledare för Moderaterna i Gullspång trots allt behöver ge ett svar och bemöta inläggen.

Man är jävig om ett ärende kan medföra synnerlig nytta eller skada för en själv. Att vara med i en ideell förening och verka för bättre lekplatser, aktivitetsparker och en bättre folkhälsa innebär inget jäv. Tvärtom behöver vi fler politiker som är aktiva i föreningar och lokalsamhället, som lyssnar på invånarna och jobbar för dem.

Hagström skriver att Eric prioriterat Tekniska nämndens pengar att gå till lekplatser i Gullspångs centrum. Några sådana prioriteringar finns inte. Däremot är det som konstaterats, Gullspång är den enda tätort som saknar en riktig kommunal lekplats. Det Samhällsföreningen driver är dock ingen kommunal lekplats, utan ett ideellt initiativ, precis som den aktivitetspark Bygdegårdsföreningen nu invigt i Södra Råda där kommunen varit med och bidragit med en mindre del.

Hagström skriver inte under sin sista insändare som gruppledare för Centern utan att han är närodlad. Jag funderar hur han vill att vi andra politiker ska tolka det?

Fram för fler aktiva lokalpolitiker som driver de frågor människor vill.

Björn Thodenius (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.