Bort med det partipolitiska inflytandet i Svenska kyrkan

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: """"
En röst på POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan) är en röst på en fri kyrka –fri från partipolitiskt inflytande och fri från rasism och andra former av kränkningar. POSK står för mångfald och respekt, med den kristna tron i centrum.

För POSK är det självklart att ett trossamfund inte ska ledas av politiska partier. Lika självklart som att trossamfund inte ställer upp i de allmänna valen, lika självklart borde det vara att politiska partier inte ställer upp i kyrkovalet. Vi har tre skäl:

1. Hög tid att fullfölja kyrkans skiljande från staten

Sedan kyrka och stat skildes åt vid millennieskiftet har återkommande kritik framförts över att Svenska kyrkans styrning i stor utsträckning utgörs av förtroendevalda som representerar de politiska partiernas intressen mer än kyrkans. Kyrkan ska styras av personer som är engagerade i de lokala församlingarna och inte av partiernas agendor.

2. De politiska partierna nedgraderar kyrkans viktigaste uppgift

De politiska partierna verkar inte bry sig om kyrkans viktigaste uppgift - att sprida kunskap om evangeliet. T.ex. saknas begrepp som bön och tro i S och C:s valmanifest. Svenska kyrkan är ett kristet trossamfund – inte ett politiskt parti. Kyrkans lojalitet är gentemot en teologisk trosbekännelse och evangeliet – inte gentemot ett sekulärt partiprogram.

Så här skriver direktor Per Ewert, Claphaminstitutet, i en artikel i SvD den 4 september 2021: ”De politiska partierna har orsakat Svenska kyrkan stor skada genom att driva en agenda som hör hemma i den politiska världen och därmed lagt hinder i vägen för kyrkans roll som fristående röst för ett annat rike – ett större och evigare rike än det politiska”.

3. Partipolitiken gör Svenska kyrkans uppdrag otydligt

Svenska kyrkan har 5,7 miljoner medlemmar. Man kan därför förstå att det kan vara frestande för politiska partier att betrakta kyrkan som en intressant maktbas där man kan marknadsföra sina åsikter inför de allmänna valen.

Detta bidrar till en otydlighet omkring Svenska kyrkans uppdrag. Kyrkan finns till för att förkunna evangelium och betjäna sina medlemmar - inte för att påverka dem partipolitiskt.

Gärna partipolitik – men inte i kyrkan!

Svenska kyrkan både kan och bör vara samhällsengagerad och politisk i vissa frågor men för att inte misstänkas gå partipolitiska ärenden ska hon stå fri från partipolitiken.

POSK uppmuntrar till politiskt – även partipolitiskt – engagemang men det partipolitiska engagemanget bör inte kanaliseras genom Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är en trosgemenskap - inte en åsiktsgemenskap.

Vill även du att det partipolitiska inflytandet över Svenska kyrkan ska upphöra?

Rösta då på POSK i kyrkovalet den 19 september!

Johannes Ekström

Ann-Marie Askerlund

Claes-Henrik Martinsson

Kandiderar för POSK till Kyrkofullmäktige i Mariestads församlin

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.