Kyrkan måste värna skapelsen

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Förtidsröstningen är igång och på söndag är själva valdagen. Ett val som ibland kallas för ”det glömda valet”. Det är val till Svenska kyrkans olika nivåer; Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och till församlingar/pastorat. MPSK De Gröna är en nomineringsgrupp som trots namnet står helt fri från partipolitik, men har en tydlig ideologisk förankring i de gröna värdena och sin grund i Ekoteologin.

MPSK De Gröna vill att Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka som på kristen grund arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle. De gröna värdena handlar inte enbart om miljö och klimat utan också om andra grundläggande värderingar. Solidaritet med världens alla människor, solidaritet med skapelsen och solidaritet med kommande generationer är vad vi vill att Svenska kyrkan ska bygga utifrån den kristna tron. Det är det som i grunden är ekoteologi.

Vi vill att Svenska kyrkan som en av landets största skogs- och jordägare ska gå före i arbetet med att förvalta skogen på ett långsiktigt hållbart sätt och att kyrkan ska värna den biologiska mångfalden. Skara stift har kommit en bra bit på väg men kan ta ytterligare flera steg för att bli ett föredöme. De långsiktiga värdena måste prioriteras framför kortsiktiga vinstmål.

MPSK De Gröna vill att kyrkan ska ha en självklar plats i samhällsdebatten, inte minst när det gäller jämlikhet, rättvisefrågor och internationellt engagemang. I ett samhälle där psykisk ohälsa ökar kan kyrkan fylla en stor uppgift genom sin diakoni och själavård. Att stå för en inkluderande hållning, där hbtqi-personer är trygga och välkomna är en självklarhet.

Svenska kyrkan har också ansvar för landets största sammanhållna kulturarv. Vi vill att kyrkan ska vårda och tillgängliggöra kyrkor, föremål och mark för besök och bildning. Att även finna nytänkande lösningar för att kunna utveckla detta på ett klimatsmart och energieffektivt sätt är viktigt. Våra kyrkor och kyrkogårdar betyder mycket för många människor i såväl vardag och fest, men även vid livets olika händelser.

Vi vill sträva efter en levande kyrka som står på de utsattas sida, som är en föregångare i kampen för miljö och rättvisa, som tar kloka beslut för en hållbar framtid.

Marianne Bonnevier, 1:a namn på Stiftslistan för MPSK De Gröna

Magnus Gunnarsson, 1:a namn på Kyrkomöteslistan för MPSK De Gröna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.