Förvånansvärt att lokalt förankrade politiker går på dessa finter

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman
Sjukvården för invånarna i Gullspångs, Törebodas och Mariestads kommuner har på senare tid varit i fokus för förändringar/försämringar.

Det ena jag tänker på är specialistmottagningarna vid sjukhuset i Mariestad som i stort sett har borttagits och enligt Regionens beslut skulle patienterna istället vid behov erbjudas en digital kontakt med specialistläkare via en utrustning placerad på vårdcentral. Man tog beslut om avveckling av mottagningar för ca 1,5 år sedan och försökte mildra konsekvenserna av detta med att ge sken av att en alternativ lösning skulle kunna ge motsvarande vårdmöjlighet. En sådan digitaliserad lösning har dock enligt min vetskap ännu inte kommit igång och dessutom är det bara vissa åkommor som på ett bra sätt kan behandlas via digital lösning, exempelvis hudåkommor. För många problem som allmänläkaren inte kan lösa behöver specialistläkaren träffa patienten på plats för att ställa rätt diagnos.

Det andra är nyligen framlagda förslag om jourcentralen i Mariestad. Den skulle enligt MT och uppgifter från ansvariga politiker förändras, inte tas bort men kallas kvälls- och helgöppna mottagningar. I detta sammanhang har besöksstatistik redovisats från jouren på ett fullkomligt idiotiskt sätt. Även i denna fråga försöker Regionen lägga ut dimridåer för att mildra konsekvenserna av denna förändring. En jourcentral är ju en vårdenhet som är öppen hela eller delar av kvällar, nätter och helger och vårdcentralerna i upptagningsområdet får hjälpas åt med att bemanna läkardelen på denna. Det är luddigt vad förslaget innebär då det sägs i förslaget att vårdcentralerna får extrapengar för att ta emot patienter på kvällar och helger men att det är upp till vårdcentralerna att ta beslut om de ska ha sådant förlängt öppethållande.

Det svåraste att lösa är dock inte pengafrågan utan att få läkarresursen att räcka till då den idag är otillräcklig inom allmänläkeri. Till detta har Regionen också ambitionen att förstärka läkarkontakten inom äldrevården, vilket i sig är bra, men det innebär att vårdcentralerna får ännu sämre förutsättningar att kunna ha öppet kvällar och helger. Det måste vara behovet av vård som är styrande och inte enskilda vårdcentralers synsätt. Det verkar som politikerna försöker komma undan från sitt ansvar. Ska jourverksamhet bedrivas är den mest effektiva lösningen att vårdcentralerna hjälps åt med bemanning för läkare. Förslaget ska inom kort behandlas av Regionfullmäktige.

Ovan berörs två exempel där Regionen försämrar vården för nordöstra Skaraborg men ger sken av att alternativa vårdinsatser tillförs som ska ligga rätt i tiden. Det liknar kejsarens nya kläder i båda fallen! Det är förvånansvärt att lokalt förankrade politiker går på dessa finter.

Observatör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.