Elsparkcyklar snart i en stad nära dig

Ledare
PUBLICERAD:
Foto: Janerik Henriksson/TT

När elsparkcyklar börjar sprida sig utanför storstäderna måste även mindre kommuner förbereda sig på att hantera ordningsproblem. Kommunerna behöver också nya verktyg från lagstiftaren för att kunna upprätthålla en säker och trevlig gatumiljö.

Elsparkcyklar är ett fenomen som hittills främst förekommit i större städer. Men nu kommer allt fler tecken på att de sprids över landet. Elsparkcyklar har dykt upp i medelstora städer som Karlstad och Halmstad. Nyligen infördes de även i Gävle och Växjö och det i direkt strid mot kommunens vilja (Aftonbladet 19/9).

Flera elsparkcykelföretag hade frågat Växjö kommun om lov att bedriva elsparkcykeluthyrning i staden, men fått nej (Smålandsposten 18/9). Ett av företagen valde då att under helgen ändå ställa ut sina elsparkcyklar för användning. På liknande sätt gick bolaget till väga i Gävle. Inom en överskådlig framtid lär elsparkcyklar etableras på fler orter.

I sak är det inget fel med nya transportmedel. Elsparkcyklarna kan fungera som ett smidigt alternativ för den som har bråttom då bil eller kollektivtrafik inte passar. Uppenbarligen tycks många känna ett sådant behov. Problemet är att användningen av elsparkcyklar i hög grad har skett utan hänsyn till omgivningen.

Alltför många förare kör oförsiktigt och i höga hastigheter vilket skapar otrygghet hos andra trafikanter och även lett till olyckor. Det mest påtagliga problemet har dock varit den omfattande felparkeringen. Elsparkcyklarna ställs, eller slängs, tvärs över trottoarer och gångvägar, vilket blockerar vägen för andra. Särskilt besvärligt är det för föräldrar med barnvagnar, rullstolsburna och synskadade.

Felparkeringarna är ett klassiskt exempel på vad som inom nationalekonomin kallas ”collective action-problem”. Alltså en situation där varje enskild person ser till sitt eget bästa, trots att det skulle vara bättre för alla att tänka på det allmänna bästa. För elsparkcykelföraren är det bekvämt att åka hela vägen fram till dörren och sedan hoppa av. För elsparkcykelföretaget spelar det ingen roll hur cyklarna används så länge det får betalt. Men för samhället vore det bäst med välskött parkering.

Kommuner bör därför förbereda nya ordningsföreskrifter som kräver tillstånd för elsparkcykeluthyrning och reglerar hur och var de får parkeras. De bör även planera tillsammans med Polisen för att kunna föra bort felparkerade cyklar. Det är bäst att vara beredd redan innan elsparkcyklarna dyker upp.

Dock behövs också tydligare verktyg. Det är i dagsläget oklart hur och om kommuner faktiskt får reglera elsparkcyklarna. Det bör förtydligas i ordningslagen. Därtill bör elsparkcyklar klassificeras som en egen fordonsklass så att trafikregler, exempelvis parkeringsförbud, kan skilja sig mot vanliga cyklar. Slutligen bör företagen göras finansiellt ansvariga för felparkerade elsparkcyklar, så att de får incitament att självreglera användarna.

Om inte fler kommuner ska översvämmas av elsparkcyklar måste nya regler till snarast.

Daniel Åkerman

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.