Nu förstärks möjligheterna för den nära vården

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Anna Warner
De senaste veckorna har flera insändare handlat om beslut kring jourer och med anledning av det vill jag göra några förtydliganden. Det beslut som Regionfullmäktige fattat är att fastställa Krav och Kvalitetsboken (även kallad kokboken) som är underlag för alla vårdcentraler i Västra Götaland. Detta beslut är som att lägga ett stort pussel, alla delar påverkar helheten och det är viktigt men inte alltid lätt att se vilka konsekvenser vissa förändringar får.

Ur ett medborgarperspektiv och för att säkerställa tillgången till nära vård är det lätt för mig som politiker i Skaraborg att förorda ett beslut om att det ska finnas en jourcentral i Mariestad, Skövde, Falköping och Lidköping. Ett stöd i det ställningstagandet har också varit den simulering som gjorts för att säkerställa att ingen medborgare har längre än 60 minuters resväg till sin jourcentral. För att fatta rätt beslut är det dock många fler aspekter som måste tas hänsyn till. Utan att ge vårdcentralerna rätt förutsättningar hjälper det inte att ställa krav.

Det finns naturligtvis en anledning till att såväl Mariestad som Falköping även före pandemin begärt dispens från att hålla öppet. Eftersom det inte bara är resurser i form av pengar som påverkar möjligheter till öppethållande utan även resurser i form av kompetent personal så är inte alltid lösningen mer pengar även om det troligtvis är en viktig del i det här sammanhanget. Som politiker tycker jag det är lika viktigt att ge medborgarna och patienterna så goda förutsättningar som möjligt att få vård som det är att ge vårdgivarna rätt förutsättningar att kunna ge vård. Men med det sagt är det inte alltid lätt när man måste prioritera däremellan.

Jourcentralerna ska drivas i samverkan inom varje område och uppdraget innebär att enheterna ska vara tillgängliga per telefon, för fysiska och digitala besök samt krav på information till invånarna. Nytt är en ekonomisk förstärkning till jourcentraler som verkar inom ett samverkansområde med färre än 50 000 invånare, vilket gäller såväl Mariestad som Falköping. Dessa får 200 000 kr i månaden för att kunna utföra uppdraget.

För att stimulera alla vårdcentraler som vill ha öppet längre än ordinarie 45 timmar per vecka höjs nu ersättningsnivån kraftigt med 500 procent. Att ha öppet längre är frivilligt för vårdcentralerna till skillnad från uppdraget att delta i jourarbetet. Det vi har sett är att ersättningen inte verkar varit tillräcklig tidigare och det är anledningen till att den nu ökats.

Ytterligare viktiga satsningar inom primärvården är förstärkningen av läkarmedverkan på äldreboenden och förstärkning av ersättning för äldre. Dessutom ytterligare medel för att stärka kontinuiteten för patienterna genom att få ”sin” fasta läkare. Detta är också en viktig del i att förbättra arbetsmiljön för läkare.

Totalt sett innebär beslut om den nya Krav och kvalitetsboken ca 10% högre ersättning till vårdcentraler i Västra Götalandsregionen och det är ett viktigt steg på vägen i den politiska målsättningen att stärka den nära vården i vår region.

Linn Brandström (M) regionråd

Västra Götalandsregionen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.