Svenska kyrkan värnar goda relationer

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman
Svar till ”Svenska kyrkan göder antisemitism” i MT 27/9.

Det är lätt att uttala sig svepande om Svenska kyrkan, även för Vänskapsförbundet Sverige-Israel, visar det sig. Och det blir som många svepande uttalanden missvisande, särskilt i en lokaltidning som MT. För vad är Svenska kyrkan?

Vi har precis haft val, och jag tror de flesta medlemmar är medvetna om de tre nivåerna man har fått rösta för. Nationell nivå med Kyrkomötet, regional nivå är stiftet, där man röstar på stiftsfullmäktige, och lokal nivå, där man röstar fram ett kyrkofullmäktige. I kyrkoordningen står det tydligt att ”den primära enheten inom kyrkan” är församlingen. Det är där gudstjänsten firas, diakonin, mission och undervisning bedrivs. Och då får man så klart fråga sig hur mycket Vänskapsförbundet har rätt i sin kritik när det gäller den primära enheten inom kyrkan, dvs församlingarna.

När det gäller teologin: I den sista kontraktssamlingen vi har haft här i Vadsbo hade vi bjudit in Jesper Svartvik, som är en av de tydligaste talare för goda relationer mellan judendom och kristendom. Vi läste en av hans böcker, lyssnade till hans föreläsning och diskuterade efteråt. När det gäller praktiskt arbete: Mariestads församling har stött och stödjer Fredens Oas/ Neve shalom/Wahat al Shalam som är en mycket omtalad och unik by inom Israel, där människor från de tre stora bokreligioner lever tillsammans och firar de religiösa festerna tillsammans, har barn i samma tvåspråkiga skola. Det är ett sätt att bidra till en varaktig fred, där Israels rätt att finnas är en självklarhet.

När det gäller den andra nivå, för vår del Skara stift, har Biskop Åke Bonnier en gedigen kunskap, ett brett kontaktnät och ett djupt intresse för Israel-Palestina och de här tre Abrahamitiska religionerna. Kontakten med de Kristna Kopterna i Egypten är väl utbyggd, likaså med de kristna i Israel och Palestina. För några år sedan ordnade stiftet en resa för prostarna till Egypten och Israel- Palestina, och en ny resa planeras, just för att detta är ett sådant viktigt fokusområde för vår kyrka, och för Skara stift. Och i senaste Kyrkans tidning skriver Biskop Åke Bonnier tillsammans med Mikael Mogren (biskop i Västerås) Sören Dalevi (biskop i Karlstad) och just Jesper Svartvik (gästprofessor vid Boston College) om vikten att gå vidare med arbetet med ’Guds vägar’, ett samtalsdokument antagen av kyrkomötet (den tredje nivån i kyrkan) för 20 år sedan, som handlar om vårt (Svenska kyrkans) förhållande till det judiska folket.

Debattartikeln påvisar att det finns mycket att göra, men att vi arbetar med frågan är alldeles tydligt. Det är inte så att Svenska kyrkan göder antisemitism, det är i alla fall inte min erfarenhet. Men att det finns mycket att göra på detta område inom Svenska kyrkan är också alldeles tydligt, annars hade biskoparna inte behövt skriva debattartikeln. Läs den gärna i Kyrkans tidning.

Willem-Jan Fens

Kh. Mariestads församling

Kontraktsprost Vadsbo kontrakt.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.