Om tystnadskultur och kommunikation

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman
Med anledning av förekommen diskussion kring tystnadskultur i Mariestads kommun samt efterföljande insändare önskar jag komplettera bilden. Jag har jobbat som kommunikatör i Mariestads kommun i nio månader, med ansvar för extern kommunikation och press.

Jag är inte rätt person att svara på om det råder en tystnadskultur i kommunen. Men det var väldigt överraskande att läsa en insändare i MT härom veckan, undertecknad ”fd anställd”, som hävdade att förtroendet för kommunikatörerna var förbrukat avseende öppenhet och transparens.

Sedan årsskiftet har vi infört presskonferenser för MT direkt efter socialnämndens sammanträden, där lokaltidningen har tillgång till nämndens presidium. Vi har nyligen infört en rutin där media och kommunikationsenheten stämmer av vilka chefstjänstemän som tidningen vill prata med efter kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau). Det kan tilläggas att utbildningsnämnden och kommunstyrelsen är öppna möten, det är inte en självklarhet i alla kommuner.

Är en del av chefstjänstemännen svårtillgängliga? Ja, så är det. Där kan vi absolut bli bättre. Jag är dock tveksam till att det skulle handla om tystnadskultur, utan snarare om hög arbetsbelastning på nyckelfunktioner.

Jag konstaterar samtidigt att företrädare för Mariestads kommun på olika nivåer uttalar sig dagligen i MT och andra medier. Jag konstaterar också att det har blivit allt vanligare i större organisationer att skicka fram en kommunikationschef vid intervjutillfällen. Så jobbar vi inte i Mariestads kommun. Kommunikationsenheten jobbar för ökad kommunikation, inte tvärtom.

När det kommer till fallet där en enhetschef samt en högre chef inom vård och omsorg ville ha frågorna på mejl vid intervjuförfrågan. Att vilja vara förberedd inför en tuff intervju med känsliga frågeställningar, där det dessutom fanns flera arbetsrättsliga aspekter att ta hänsyn till, ser jag inte som något märkligt. Är det rimligt med krav på att samtliga chefer i kommunen ska svara omgående på ansvarsutkrävande frågor från media i oförberedda telefonintervjuer? Skulle det verkligen leda till ökad öppenhet?

Det är inte problem att lokaltidningen är en tuff granskare. Det är en tillgång för Mariestadsborna. Jag ser heller inte att det är ett problem att kommunens medarbetare kan få stöttning i kontakten med media av exempelvis kommunikation och HR. Under min tid som kommunikatör har det behovet varit tydligt.

För övrigt vill jag tillägga att rubriken på MT:s Fria ord ”Kommunens kommunikation får lågt betyg” var missvisande. Kommunikationsenheten har inget att göra med den politiska debatten. Och ska så heller inte ha.

Niklas Lindström, kommunikatör Mariestads kommun

Redaktionen svarar: Rubriken om kommunens kommunikation har god täckning i insändartexten (MT 23/9). Kommunikation är ett större begrepp än det som direkt sorteras under kommunikationsenheten och innefattar även kommunens politiska organisation. De texter insändarskribenten tar upp inkluderar dessutom texter som gått genom kommunikationsenheten, exempelvis debattartikeln som var underskriven av sju chefer i kommunen.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.