Allt börjar med jobb

Ledare
PUBLICERAD:
Foto: Johan Nilsson/TT

Det är tydligt att Socialdemokraterna har ambitionen att minska konfliktytan inom kriminalpolitiken. Det kan stå Moderaterna dyrt, och det verkar partiet vara medvetet om.

Det var Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson som kallade till pressträff i riksdagen för att presentera partiledningens ekonomiska förslag inför partiets arbetsstämma. Om några veckor samlas partiet i Helsingborg för att utmejsla den politik som de ska gå till val på.

Svantesson pekade på två problem. Dels att varannan invandrare i arbetsför ålder inte kan försörja sig själv, dels att Sveriges tillväxt förväntas ligga under snittet för 2000-talet under åren 2023 och 2024.

Under en längre tid har M valt att lägga fokus på otryggheten och kriminaliteten. Visst är det så att brottsligheten är en viktig politisk fråga och kommer bli en viktig valfråga, men det är inte säkert att det är kriminalpolitiken som kommer ro i hamn en borgerlig majoritet i riksdagen.

En hel del pekar på att konfliktytan om kriminalpolitiken mellan Socialdemokraterna och oppositionen kommer att minska fram till valet.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) var nyligen ute och talade om att Socialdemokraterna kommer att gå fram med hårdare politik för att stoppa gängbrottsligheten och att partiet har varit för ängsligt i att beskriva en del problem i rädsla för att ses som rasistiska (Aftonbladet 22/9). Det talas om vikten av straffskärpningar, fler verktyg för polisen och skärpta sociala åtgärder. Även SSU:s nyvalda förbundsordförande, polisaspiranten Lisa Nåbo är inne på samma spår (SvD 2/8). Därtill bör man ha i åtanke att Damberg så sent som för några veckor tillsatte en utredning om hemlig avlyssning utan brottsmisstanke, ett politiskt förslag som M efterfrågat under en längre tid.

En mindre konfliktyta om kriminalpolitiken lär i valrörelsen reduceras till att regeringen har gjort för lite och för sent. Det kan vara en framgångsrik strategi på marginalen, men man kommer förmodligen inte vinna val på det. Hur mycket mer finns att hämta där?

Trots sommarens skjutningar, regeringens handfallenhet och Löfvens ursäkt om att de har varit naiva, har M inte lyckats växa i opinionen till en sådan nivå de bör ligga på givet de politiska förutsättningarna.

Enligt en undersökning av Novus är sjukvården den viktigaste frågan för väljarna, följt av lag och ordning och därefter invandring och integration. Därför är det inte märkligt att Svantesson presenterade förslag såsom bidragstak, att det ska bli möjligt att kräva samhällsnyttiga insatser för försörjningsstöd, utbildningsplikt och att nyanlända ska kvalificera sig till välfärden.

Det är förslag som kopplar an till såväl välfärd och invandring som integration. Här finns det tydliga politiska konfliktytor med regeringen. Detta lär gynna M i en valrörelse.

Isak Rutqvist

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.