Förutsätter att fattade beslut följs

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman
Svar till Dernroth, Skarin och Nyman i MT 30/9.

I min insändare ”Nu förstärks möjligheterna för den nära vården” försökte jag göra några förtydliganden kring beslutet om jourcentralen i Mariestad, men då det verkar kvarstå några frågetecken ska jag försöka att reda ut även dessa. Beslutet som Regionfullmäktige fattat är att fastställa Krav och kvalitetsboken, alltså det regelverk för åtaganden och ersättningar som gäller för vårdcentraler i Västra Götaland. Det beslutet, med nya högre ersättningsnivåer, gäller från och med 1 januari 2022. Som jag också skrev i min insändare så är det inte alltid enbart resurser i form av pengar som avgör jourcentralens möjligheter till öppethållande, utan även tillgång till kompetent personal. Jag hoppas att de nya ekonomiska förutsättningarna ska bidra till att jourcentralen kan öppna snarast möjligt efter årsskiftet men exakt datum när det sker kan bara Närhälsan svara på.

När det gäller Närvårdscentrum så är det precis som ni skriver, många månader sedan beslutet fattades, men under dessa månader har det pågått en pandemi. Det har tvingat vården till att omprioritera och omplacera personal för att lösa akutare situationer i samband med covid-19. Jag, som precis som ni bor här i närområdet, hoppas naturligtvis att smittspridning och antal insjuknade i Covid-19 minskar i och med att fler och fler är vaccinerade. En återgång till det normala gör att arbetet med närvårdscentrum kan komma igång på allvar för att komma till nytta för alla oss som bor här och behöver nära vård.

När det gäller röntgen så har flera personer hört av sig även till mig angående rimligheten i att behöva åka till Göteborg för att röntgas, något som tar en hel dag med alla resor fram och tillbaka medan själva röntgen tar några minuter. Jag delar fullständigt uppfattningen att det borde kunnat lösas på hemmaplan, men vad jag förstår handlar det inte om brist på pengar utan brist på personal. Det är ett problem som måste lösas, även om det inte görs i en handvändning. Skaraborgs sjukhus jobbar med frågan och från personalutskottet avsätter vi varje år 75 miljoner kronor i regionen för att få fler sjuksköterskor att vidareutbilda sig till bland annat röntgensjuksköterskor.

Personalutskottet kommer även ha dialogmöte med både styrelsen för Närhälsan och styrelsen för Skaraborgs sjukhus och där tittar vi på viktiga gemensamma frågor. Kompetensförsörjning är en av dessa och är särskilt aktuell med tanke både på situation kring röntgen och Närvårdscentrum.

Avslutningsvis så vill jag vara klar med att jag står bakom de beslut jag varit med och fattat om att det ska vara ett Närvårdscentrum i Mariestad, att Jourcentralen ska finnas kvar samt att förutsättningarna för primärvården ska stärkas. Jag sitter inte med i alla olika beslutsinstanser som svarar för verkställighet, men jag förutsätter att fattade beslut följs.

Linn Brandström (M) regionråd

Ordförande i Personalutskottet

I Västra Götalandsregionen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.