Kommunens remissvar om E20 får kritik

Publicerad:
Boende i Berga norr om Mariestad har protesterat mot den planerade sträckningen när E20 byggs om. Kommunen har dock inte nämnt det i sitt remissvar, något som nu får kritik. Foto: Charlotte Ferneman

Vänsterpartiets Marie Engström Rosengren ifrågasätter kommunens remissvar till Trafikverket om utbyggnaden av E20.

– Jag tycker att det är märkligt hanterat, säger hon.

När E20 byggs om kommer några hus sannolikt att lösas in av Trafikverket, eftersom de behöver rivas. Det har fått boende utmed vägen att protestera. I Berga norr om Mariestad har röster höjts för en alternativ vägsträckning. Ett argument som framförs är att det nuvarande förslaget skulle drabba ett område, som enligt regionens förvaltning för kultur och kulturarv har ett mycket stort kulturhistoriskt värde.

Men detta reflekteras inte i kommunens remissvar till Trafikverket om ombyggnaden av E20. Det är något som politikern Marie Engström Rosengren (V) har reagerat på.

Kommunens remissvar

Detta är det svar som Mariestads kommun har lämnat till Trafikverket: ”Vid samråd av vägplanen framförde kommunen synpunkter på vägplanens konsekvenser för långsamtgående fordon. Mariestads kommun har tillsammans med Trafikverket haft särskild dialog om detta och ett avtalsförslag har tagits fram. Avtalet är för närvarande inte undertecknat men väntas ske inom kort. Frågan är om långsamtgående fordon på väg E20 har nått en lösning och kommunen har inga övriga synpunkter att tillföra ärendet.

Borde ta hänsyn

Vid kommunstyrelsens senaste möte yrkade Engström Rosengren på att kommunen ska yttra sig om kulturbygden Berga.

– Jag tycker att det här är något som vi ska ta hänsyn till när vi yttrar oss till Trafikverket. När invånare tycker något ska politikerna lyssna på dem, säger Marie Engström Rosengren.

Vänsterpartiets Marie Engström Rosengren ifrågasätter kommunens remissvar till Trafikverket om utbyggnaden av E20.
Vänsterpartiets Marie Engström Rosengren ifrågasätter kommunens remissvar till Trafikverket om utbyggnaden av E20. Foto: Charlotte Ferneman

Hennes yrkande blev dock nedröstat till förmån för ett annat yrkande från Anders Karlsson (C), som innebar att det skulle undersökas om kommunen kan och bör komplettera sitt remissvar.

Det visade sig att det inte finns några formella juridiska hinder för en komplettering, men det kan leda till att ombyggnaden fördröjs eller inte blir av alls.

Rätt agerat

Nu har frågan hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau. Där beslutade ledamöterna att kommunen ska stå fast vid sitt yttrande till Trafikverket.

– Vi är nöjda med vårt remissvar. Om det finns remisstider måste man förhålla sig till det. De synpunkter som medborgare nu har lämnat in om Berga kan vara relevanta, men vi delar inte dem och anser inte att de tillför något nytt, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M).

Även oppositionsrådet Janne Jansson bekräftar att Socialdemokraterna står fast vid det remissvar som kommunen lämnat.

I underlaget till ksau förklarar kommundirektör Susanne Wirdemo att ”Mariestads kommun har förståelse för kulturmiljön i det aktuella området och uppmuntrar medborgare att själva skicka in yttranden till Trafikverket”.

Ska dokumenteras

Marie Engström Rosengren anser dock att kommunen borde gå igenom det materialet om Berga som invånare har skickat in.

– Kommunen har ett beredningstvång. Jag kan inte uppfatta att man har utrett detta, säger hon.

Enligt planchef Adam Johansson har kommunen använt sig av det underlag som Trafikverket presenterat.

– Kommunen har inte gjort någon egen utredning. Det vi haft att ta ställning till är om Trafikverket gjort rimliga bedömningar och övervägningar, förklarar han.

I Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning presenteras såväl positiva som negativa följder av vägbygget. För kulturmiljön i Berga/Ingarud bedöms det bli en stor negativ påverkan.

Trafikverket föreslår därför att de äldre gårdar och fastigheter som rivs ska dokumenteras för att på så sätt bevara dem för eftervärlden.

– Kommunen har inte gjort någon annan bedömning än Trafikverket, säger Adam Johansson.

Artikeltaggar

Adam JohanssonBergaE20Janne JanssonJohan AbrahamssonKsauMarie Engström RosengrenMariestads kommunMariestads kommunNyheterSusanne WirdemoTrafikverket

Så här jobbar Mariestads-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

Läs vidare