Våld mot kvinnor - ett av de största samhällsproblemen

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Anders Wiklund/TT
Var tredje vecka mördas en kvinna av en man som hon har eller har haft en parrelation med. Det är den yttersta konsekvensen av det våld som varje dag leder till att främst kvinnor skadas, utnyttjas och får sitt livsutrymme kraftigt begränsat. Mäns våld mot kvinnor är ett av vår tids största samhällsproblem och ska behandlas därefter.

I våras presenterade regeringen ett åtgärdsprogram på 40 punkter för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Höjda straff, en stärkt förebyggande arbete och satsningar mot prostitution och människohandel är alla delar i det. Nu går vi fram med nästa steg.

Våldet kan tryckas tillbaka – men det kräver både tid, resurser, långsiktiga förutsättningar och pengar. Nu presenterar Miljöpartiet och regeringen nästa steg – en historisk budgetsatsning på 1,2 miljarder mot våldet:

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck får en långsiktig finansiering. Ska vi stoppa våldet måste vi jobba med det under lång tid.

Statsbidragen till kvinno- och tjejjourer och andra organisationer som arbetar med liknande stöd till våldsutsatta höjs och blir permanenta. Livsviktiga verksamheter för utsatta kvinnor och barn ska inte behöva omprövas från år till år.

Våldsutsatta kvinnor och barn ska ha rätt till ett tryggt och långsiktigt boende.

Stödtelefoner ska drivas långsiktigt. Den som är i behov av hjälp ska enkelt kunna få vägledning om vart hjälp och stöd finns att få.

Hälso- och sjukvården och kriminalvården får mer resurser. Vården ska bli bättre på att spårsäkra sexualbrott så att fler kan dömas och straffen för sexualbrott ska höjas.

Kvinno- och tjejjourerna i Skövde och Lidköpings kommun har länge gjort ett ett arbete som räddat liv, och nu får liknande verksamheter bättre förutsättningar för skapa trygghet för kvinnor och barn.

Nu lägger vi en robust bas för långsiktigt och systematiskt arbete mot våldet. Och det arbetet pågår tills dess att varje kvinna och barn får leva och utvecklas i frihet.

MÄRTA STENEVI (MP)

Språkrör och jämställdhetsminister

ANNIKA HIRVONEN (MP)

Jämställdhetspolitisk talesperson

Elisabeth Brunnegård (MP Skövde)

Håkan Sanderi (MP Lidköping)

Liselotte Larsson (MP Tibro)

Jonas Blomster (MP Grästorp)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.