Är det rimligt?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Henrik Holmberg / TT

Av en artikel i Mariestads-Tidningen framgår att kommunens bokslut visar på ett stort överskott.

En annan artikel i samma tidning konstaterar att två av de mest betydelsefulla nämnderna, nämligen socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, redovisar stora underskott. Detta kommer att leda till ytterligare besparingar som bland annat innebär minskning av personalstyrkan.

Är det rimligt? Frågan ställs till ansvariga politiker med anledning av artiklarna i Mariestads-Tidningen.

Vi finner det helt orimligt – barnen är det viktigaste vi har och lika viktig är omsorgen av våra äldre. PRO och övriga pensionärsorganisationer i KPR, Kommunala Pensionärsrådet, har drivit frågan om hur betydelsefullt det är för våra äldre att personalen finns för dem och att den har goda arbetsvillkor.

PRO ser fram emot att delar av kommunens överskott används till att upprätta och förbättra ekonomin för omsorgen och skolan.

För PRO Samorganisation i Mariestads kommun

Agneta Bergérus

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.