Vad kan vi om kärnkraft?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Våra politiker talar om kärnkraft, men nämner inte hur liten vår kunskap och forskning för att lära oss mer är. Tycker det är en uppenbar måttstock på värdet i våra politiska debatter som vi nyligen avlyssnat. Mänskligheten kan nu klyva den enklaste atomen och lämnar från sig avfall som har lika lång nedbrytningstid som det funnits människor på jorden. Och detta tror någon att det går att gräva ner så kan kommande generationer få nytta av det sedan.

Varför behöver vi all den här energin just nu? Är det för att driva vidare på den ständiga expansionen av det vi ser är ohållbart nu? Eller har vi inte förstått att det samhället vi haft de senaste hundra åren inte är hållbart, oavsett hur gärna vi vill hålla på med det.

När det gäller kärnkraften så hade de två sätt att skaffa den atomen vi kan klyva från början. Det ena är att ta den bland många andra atomer i uran, eller framställa den ur torium vilket ger mindre avfall med kortare förvaringstid. Torium finns dessutom i större mängder på jorden, bland annat i Sverige. Och nuvarande urandrivna kraftverk kan byggas om till torium.

När våra politiker diskuterar kan de gå in på vissa tekniska lösningar. Men varför förenklar man kärnkraftsfrågan till att vara eller inte vara? Varför talas det inte om hur nedlagda kärnkraftverk fungerat och vad de tillfört? Varför placerades kärnkraftverk så nära Köpenhamn? Var det ingen som visste att Köpenhamn fanns där?

När man lyssnar på den politiska debatten på TV då tycker jag mig kännas nedvärderad. Ska de nu försöka bilda en ny allians för att den som har hårdast nypor ska få igenom sin politik igen? Bättre att se på till exempel Tyskland där de bildar regering efter valet istället för som varit fallet i Sverige före valet.

Det ska väl gälla demokrati i första hand.

Rune Jakobsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.