Det måste få kosta

Insändare
PUBLICERAD:
""""
Foto: """"

Om man resonerar kring åtstramningar så blir det oavsett hur man vänder och vrider på det en besparing. Att vara restriktiv med nyanställningar inom vården har ekonomiska motiv. Enligt Thorells resonemang så skulle man i så fall redan anställt mer personal som då skulle utgöra ett överflöd och vara möjliga att spara in på.

Man måste budgetera för de kostnader som man vet med sig kan skjuta i höjden, som placeringar och försörjningsstöd. Man kan inte gå runt och hoppas på trendbrott som kanske aldrig sker.

Inom utbildningsnämnden och socialnämnden ryms i slutänden människor i beroendeställning. Våra gamla, våra barn, funktionshindrade, människor med bekymmer och varierande behov. Fokus måste vara att klara det grundläggande välfärdsuppdraget och se människorna bakom siffrorna.

Catarina Läth, Marie Engström Rosengren, Britta Wänström, Chris Nygren i socialnämnd respektive utbildningsnämnd, Vänsterpartiet Mariestad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.