Starkt näringsliv ger kärnverksamheten förutsättningar

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Jan Fleischmann
Kärnverksamheten är beroende att kommunens intäkter ökar eftersom vi har en kostnadsutveckling varje år. Ungefär 2-3 procent är rimligt att en kommuns kostnader ökar för att behålla befintlig verksamhet. Vi har under de senaste åren kunna ligga på en högre kostnadsutveckling än normalt i en kommun. Tack vare en stark tillväxt i vår kommunkassa har vi kunnat omfördela nya intäkter till kärnverksamheten.

Idag är det fler som bor och betalar skatt i vår kommun, fler än tidigare har ett jobb att gå till varje dag och vi är en av de kommunerna i Västergötland med lägst arbetslöshet. Vi behöver inte gå många år tillbaka i historieböckerna för att se att det var tvärtom här, då man årligen tappade skatteintäkter invånarantalet minskade år efter år och vi låg bland de som hade högsta arbetslöshet i Västra Götaland.

Hur löste man ekonomin då? Jo, genom att kraftigt minska underhållet på kommunens egendom, ett område som också ingår i kommunens åtaganden som innebär att kommunen ska underhålla gator, parker, hamnar, skolor, förskolor, va-ledningar med mera.

Vi har självklart utmaningar med vår verksamhet nu och i framtiden. Som ett exempel kan nämnas meningslös skadegörelse som idag kostar kommunen nästan lika mycket som näringslivsarbetet. Där har vi valt att jobba förebyggande genom att anställa fältfritidsledare och ha längre öppettider på fritidsgården Elverket och även ha öppet lördagar. Vi har också infört utökade öppettider på biblioteket och på badhuset.

Elevhälsan har växt de senaste åren därför att vi anser att det är rätt att arbeta med tidig upptäckt för att undvika att barn hamnar i ett utanförskap. Vi ser äntligen ett trendbrott gällande placeringar för unga. Det är kostsamt att både jobba förebyggande med nya arbetssätt och metoder och betala för de som redan är placerade. Men det är absolut nödvändiga prioriteringar. Ensamhet bland äldre för att minska mänskligt lidande är också en prioriterad fråga. Här kan nämnas Träffpunkt Sonja som nyss öppnats, samt att vi iordningsställer fler platser på Kolarebackens korttidsboende.

Utan tvekan har pandemin har varit skoningslös mot skolan och äldrevården, både när det gäller äldre och elever såväl som personalen. Det är ingen hemlighet att det har varit en otroligt påfrestande tid för vår personal. Vi hoppas nu att vi kan återgå till ett normalläge där vi kan börja lägga tid på och prioritera vår verksamhet istället för att ha dagliga möten om hur vi ska kunna klara bemanningen och fundera kring inköp av skyddsutrustning. Den här gången hade vi tur, men effekterna av pandemin och påfrestningarna på personalen har verkligen satt sina spår. Det är vi väl medvetna om.

Näringslivet har också haft det otroligt tufft under pandemin, men här ser vi en snabb återhämtning och en tillväxt bland företag kommunen. En bidragande faktor till detta är att vi hade ett fungerande näringslivsarbete innan pandemin och ett näringsliv som klarat sig bra i många branscher och som nu anställt fler personer som genererar intäkter till kommunens kassa

Anette Karlsson (M)

Ordförande Un

Richard Thorell (M)

Ordförande Soc

Johan Abrahamsson (M)

Ordförande KS

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.