Räcket skymmer sikten - kan leda till olyckor

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman

Den nya tunneln under väg 26 i krysset till Karleby och Ullervad har blivit väldigt snygg och kommer förhoppningsfullt medföra att ingen fotgängare eller cyklist behöver bli skadad i vägkorsningen. Tyvärr kan jag inte säga det samma om trafiksäkerheten för personbilar.

När man kommer från Ullervad-hållet på Åvägen (väg 2958) och stannar vid hajtänderna, så är sikten mot söder, det vill säga mot Skövde urusel. Särskilt mitt på dagen när solen generar. Då är det viktigt att man kan se fordonens tända lyktor för att dels lägga märke till dem och dels kunna bedöma avstånd och hastighet. Längs väg 26 har man satt upp ett vägräcke och ovanpå detta har man placerat ännu ett räcke som jag tror når upp i drygt en meters höjd. Från en vanlig personbil tar detta räcke bort den frisikt som behövs mot Skövde. Det har blivit väldigt svårt att se bilarna som kommer från Skövdehållet. Man ser i bästa fall taket och lite av vindrutan. Det går inte att se de viktiga lyktorna. Jag förutser att det kommer orsaka olyckor i krysset om det övre räcket får sitta kvar.

Vad vinner vi om fotgängare och cyklister räddas men bilister skadas istället?

I Trafikverkets publikation "Krav VGU Vägars och gators utformning (2020:029) står det på sidorna 178-179 om hur plankorsningar i landsbygden skall utformas.

Där står bland annat:

-"Inom siktområdet får inte annat än nödvändiga väganordningar såsom till exempel vägmärken finnas.

- Trafikanordningar ska placeras så att de inte blir siktskymmande.

- Vid ögonhöjden 1,1m skal hinderhöjden inte överstiga 0,6 m

Får vi be Trafikverket om att kontrollera om den nuvarande frisikten verkligen stämmer överens med kravspecifikationerna och om det övre vägräcket är nödvändigt och uppsatt enligt dessa och om det skulle vara möjligt ta bort det övre vägräcket så att vanliga bilister kan få tillräcklig frisikt!

Med vänlig hälsning,

Truls Wiberg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.