Förnuft och demokrati

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: FREDRIK PERSSON

Trovärdigheten i Per-Olof Petterssons insändare om vindkraft faller till stor del då man kommer till ” Rekommendationer då?”.

Här påstår Per-Olof att ”våra skyltar är myndighetens rekommendation om hur fort vi får köra”. Upplysningsvis kan meddelas att: vi har endast ett fåtal vägmärken som är rekommenderande.

Alla förbudsmärken är tvingande vilket ger att: vägmärke för hastighetsbegränsning är tvingande och anger förbud mot att föra fordon med högre hastighet än den som anges på märket. (vägmärkesförordning SFS 2007:90) således ingen rekommendation.

För rekommendation om hastighet gäller ett helt annat vägmärke, nämligen ”Rekommenderad lägre hastighet” som inte är tvingande och svårligen kan bötfällas.

Sigge

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.