Monterar ner förhöjningen

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman

Vi tackar Truls Wiberg för uppmärksam och bra synpunkt på räcke utmed väg 26 i Karleby!

Det aktuella räcket sitter mellan körbanan och gång- och cykelbanan över den nybyggda bron. Det har en förhöjning som var tänkt att ge extra säkerhet för cyklister.

Tyvärr skymmer förhöjningen sikten söderut för bilar som står och väntar i korsningen på Ullervadsvägen.

Trafikverket har därför beslutat att montera ner förhöjningen. Den under delen av räcket blir kvar som påkörningsskydd och förhindrar bilar att komma upp på gc-banan.

Inom kort är projektet helt klart och gående och cyklister har fått en smidig och säker passage under väg 26 som vi hoppas kommer att uppskattas och användas flitigt.

Marita Karlsson

Projektledare Trafikverket (planskild gång- och cykelpassage väg 26 Karleby)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.