Öppet brev – Rädda kulturarvet

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman
Jag anklagar politiken i Mariestad för tröghet, valhänthet – och mer! Jag anklagar den för att först ignorera frågan om den stora medborgaropinionen mot Trafikverkets liggande förslag om att förstöra Berga bygd, 5 km nordost om Mariestad, när nya E20 byggs, och sedan förhala frågan – för att slutligen på ett ytterst tvivelaktigt sätt lägga ner den. (Att utreda om man ska utreda frågan är kort och gott maktmissbruk!)

Mariestads politiker var först intresserade, sedan hände något när jag, som språkrör för bevarandet av Berga, kontaktade samtliga igen. Då hade de tagit del av ”ytliga spekulationer” i ämnet och har därmed stängt sig för frågan om att bevara Mariestads kulturarv. Vissa av dem är fortfarande öppna och aktiva, tack!

Tjänstemännen då? Det korta svaret är att de måste få initiativet från politiken för att utreda frågan. Det längre svaret är att tjänstemännen också är ”kidnappade” av vissa politikers syn på frågan, alltifrån den översta tjänstemannatoppen till de som arbetar med den arkitektoniska delen.

Det är en rundgång i det hela. När frågan ligger på bordet, då stuvas den kvickt undan. I nuläget verkar den ha lagts ner för andra gången (!)

Skogsalternativet är en variant av Trafikverkets Blå korridor, en mindre avvikelse där en landskapsarkitekt som är anlitad av initiativet, har ritat vägen så att Berga bevaras, runt skogsdungen bara.

I två års tid har vi i medborgarinitiativet närapå varje vecka varit i kontakt med dessa:

- Planchefen hos Mariestads kommun

- Politiker Johan Abrahamsson

- Trafikverkets projektenhet med utbytt chef till Niklas Gunnarsson, samt med utbytt markförhandlare Ylva Lindahl

- Länsstyrelsens arkivarie Per Jernevad, samt samordnare Mehdi Vaziri

- Riksantikvarieämbetets riksantikvarie Oiva Isola

Under dessa två år, i takt med att Trafikverket själva har tagit upp den dammiga korridoren sedan 2016 (!) har vi idogt arbetat med ämnet i form av miljögranskning i det drabbade området, beräkningar, skrivelser och alltså detta försök till dialog med Trafikverket.

Men när vi inför remissvarsinlämning till Trafikverket förstod att Mariestads kommun inte själva, trots denna kontakt, skulle lämna in eget svar angående Berga började vi ringa runt till samtliga politiker. De hade ”aldrig hört talas om frågan”.

Medborgarinitiativet Skogsalternativet behöver Mariestads hjälp! Det säger sig självt. Vilken stad skulle inte värna sin kulturbygd? Säg någon som skulle ligga flat när Trafikverket drog sina linjer hit och dit på sitt skrivbord!?

Jag anklagar Mariestads politiker för att ”gå varandras ärenden”. Det kallas svågerpolitik och vänskapskorruption! Jag anklagar politiken för att vara en löjeväckande lekstuga, väldigt mansdominerad dessutom, med önskan om att uppfylla personliga kontakters önskemål – i stället för att se denna historiska fråga: Berga!

Jag anklagar politikerna och tjänstemännen för att vara rädda för att trampa varandra på tårna, tjänster-gentjänster, vilket inte alls är demokrati. Jag anklagar Mariestads politik för att vara förlegad och motsatsen till demokrati!

Resultatet blir en samling riktigt svaga politiker som inte gör sitt jobb. De ska lyssna på medborgarna! När medborgare ropar betyder det att stora viktiga perspektiv har blivit bortglömda i helhetssynen på något (jfr att Mariestads kommun har lämnat in ett remissvar till Trafikverket angående en extraväg för långsamtgående fordon, och ställ även denna fråga om Berga i perspektiv till de två nedan exemplen där människor verkligen har varit upprörda).

Då hörde politikerna sent omsider att medborgarna ropade! Men där det hade kunnat gå väldigt fel …

En händelse var när det skulle dras en väg mellan badhuset och Stockholmsvägen. Rakt genom Stadsparken skulle den gå, och kommunpolitikerna stängde sina öron för allmänhetens rop. När ingreppet skulle ske samlades man i parken. Medborgarna la ut svart plats på gräset och spelade högt trafikbuller ur högtalare. Stadsparken fick förbli orörd.

En annan var när man en gång i tiden ville riva hela Gamla stan i Mariestad till förmån för hus i miljonprogrammet. Anledningen till att Gamla stan är bevarad heter Mary Kihlbom. Hon slogs med näbbar och klor för att den gamla bebyggelsen skulle bevaras!

När man från Trafikverkets sida har varit så okänslig kring vägens stäckning, kanske man inte känt till något fördjupat om området, t ex att Berga ligger på båda sidor om nuvarande E20. Vi ger inte upp, menar jag! Än finns det hopp om att Mariestadspolitikerna tar sitt förnuft tillfånga och värnar sitt kulturarv!

Sofia (Ekeman) Tolis

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.