Hoppa till huvudinnehållet

Spelet bakom kulisserna när socialchefen fick gå

Publicerad:
Foto: Jan Fleischmann

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Socialchef Karin Utbo fick sparken i onsdags.

Hon rekryterades till Mariestad 2019 av Johan Abrahamsson (M), som länge sjöng hennes lov som en skicklig förvaltningschef och någon man kunde lita på när det gällde att genomföra politikernas vilja.

Nu var det dock kommunalrådet som höll i yxan när beslutet att avskilja Utbo från sin tjänst fattades. En liten grupp har under en tid arbetat med frågan. Detta arbete initierades, enligt våra källor, av Johan Abrahamsson.

Det finns flera förklaringar till att socialchefen fick gå. En av orsakerna är troligen ekonomi och hur man redovisat siffror. De många avhoppen, av bland annat socialsekreterare, och den skarpa kritik som funnits inom verksamheten är en annan. Mariestadstidningen har skrivit om detta i ett flertal artiklar, vilket väckt kritik från stadshuset. Det har kallats sensationslystet och vinklat.

Uppgifter om en tystnadskultur har avfärdats och kommunala chefer har anklagat Mariestadstidningen för bristande pressetik, bland annat med motivering att tidningen inte redovisat vilka källor som använts när vi berättat att medarbetare fått munkavle.

Det blottar en dålig kunskap om medias roll. En ansvarig utgivare ska ta ställning till om det finns tillräckligt underlag för att publicera en uppgift, det vill säga om det finns flera av varandra oberoende uppgiftslämnare samt dessa källors trovärdighet. När det gäller att anställda uppmanats att inte tala med media fanns både skriftliga och muntliga källor. Uppgiften kunde därför publiceras. Att redovisa för kommunen exakt hur och i vilka sammanhang vi fått dessa uppgifter skulle däremot klassas som dålig pressetik. Det kunde också tangera lagbrott om det finns risk att källor röjs.

Tidpunkten för socialchefens avsked har också flera förklaringar. Enligt Mariestadstidningens källor hade – förutom ovan nämnda initiativ av kommunalrådet – företrädare för verksamheten begärt ett möte med bland andra socialnämndens ordförande Richard Thorell (M) och Johan Abrahamsson (M). Det som togs upp på detta möte kan inte ha kommit som någon överraskning då delar tidigare varit känt, bland annat genom Mariestadstidningens granskning. Men det fanns också konkret ny kritik.

En annan bidragande orsak är förmodligen att våra reportrar begärt ut Karin Utbos mejlväxling. Begäran lämnades in i måndags och det finns källor som menar att det var en pådrivande faktor eftersom ”tidningen nu kan vara på detta”.

Hur kan det då komma sig att just Johan Abrahamsson initierade avskedet? Han som har varit en av socialchefens främsta tillskyndare och väl medveten om den kritik som funnits om ledarskapet under längre tid. Karin Utbo kan inte heller lastas för alla tillkortakommanden i verksamheten. Ett svar är att det framkommit fler uppgifter om brister och sviktande förtroende, men det är också uppenbart att Karin Utbo blivit en politisk belastning för kommunalrådet. Johan Abrahamsson har i sociala medier många gånger försvarat de åtgärder som vidtagits. Nu har kritiken tilltagit och vi är på väg in i ett valår.

Då måste vissa saker snyggas till.

Karin Eriksson

Artikeltaggar

Ledare