Ta ställning mot mäns våld

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Anders Wiklund/TT
Orange Day och 25 november – FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor - är dagen hela världen färgas orange för att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. FNs jämställdhetsorganisation UN Women jobbar för att stoppa våld mot kvinnor och flickor och uppmanar till att belysa byggnader och att alla ska bära något orange för att ta ställning.

Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet. Så även i Skaraborg: Kulturhuset och Rosa huset i Skövde, Inredia i Tibro, Centralskolan i Töreboda, Skaras bibliotek och flera kyrkor ska lysa orange.

Den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet.

Mäns våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid och detta sker oftast innanför hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i Sverige och världen och detta måste få ett slut.

Kvinnohuset Tranan tillhör riksförbundet Unizon som strävar efter visionen ”Ett jämställt samhälle fritt från våld” och idén om alla människors höga och lika värde – om kvinnors och mäns jämställdhet och lika rättigheter.

Föreningen har funnits sen 1991 och bedriver våldspreventivt arbete genom ett normkritiskt makt- och genusperspektiv med syftet att få våldet att upphöra, verkar för ökad kunskap om, och samverkan kring, mäns våld mot kvinnor i allmänhet och våld i nära relationer i synnerhet, samt bedriver opinionsbildande verksamhet och skapar debatt kring dessa frågor.

Kvinnohuset Tranan bedriver även stödjande skyddat boende, öppen samtalsmottagning och jourverksamhet för kvinnor och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld. Ett problem är att det bygger på frivillighet och kommunernas goda vilja. Det innebär svårigheter att planera för framtiden. Det borde vara självklart för alla kommuner att avsätta tillräckligt med medel för att stödja kvinnohuset och tjejjouren.

Delta i ljusmanifestation på Hertig Johans torg i Skövde på orangeday för att fler ska ta tydlig ställning, och för att hedra våldets offer.

I Töreboda anordnas ljusmanifestationen tillsammans med socialtjänsten i Töreboda. Vi uppmanar alla att ta ställning mot mäns våld mot kvinnor och stödja våra verksamheter.

Marie Ekman

Ordförande Kvinnohuset Tranan

Monica Green

Ordförande UN Women Skaraborg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.