Osakliga påhopp om Rätt Väg

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Johan Nilsson/TT

Den anonyme insändarskribenten fortsätter i Mariestadstidningen med sina påhopp och osakligheter, utan att kunna ta upp en enda fråga, som varit uppe till politisk behandling, där jag och Rätt Väg varit emot förbättringar för barnen. Den här gången har också denne uppfattningen att vi motarbetar gamla.

Jag har suttit i kommunstyrelsen sedan 1976, bortsett från åren 2010-2021. Nu har jag en suppleantplats i kommunstyrelsen. Jag var vice ordförande i kommunstyrelsen under nio år med vanligt sammanträdesarvode, samtidigt som jag skötte min tjänst som rektor på högstadiet. Sedan var jag kommunalråd i sju år med ett arvode, som var lägre än min tidigare lön som rektor.

Jag har under 45 år haft stort inflytande på många frågor och arbetat för att utveckla kommunen. Här nämner jag som kort några viktiga frågor

Vårdcentrum i Gullspång, köp av Otterbäckens hamn, konstfrusen bandybana, nya lokaler för skolor och barndaghem, Badängsparken, Odenslund återvinningsstation, Göta Holme, bussterminal med nya anslutningsgator, ny förbifart av väg 26 utanför Gullspångs centrum, ombyggnad av Gallernäsets skola till pedagogiskt centrum, som då var unikt för Sverige och invigdes av utbildningsministern.

Du skriver, att du anser det är din rätt att vara anonym, men det ger dig inte rätt att komma med vad som helst.

Hans-Göran Larsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.