Spekulationer är inte sanning

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Jan Fleischmann

Mitt ledarskap bygger på öppenhet, vilket MT:s chefredaktör berömt mig för, liksom att jag alltid är tillgänglig. Att bemöta trovärdigheten i ledaren om Karin Utbos entledigande, som jag väljer att göra, innebär att jag som politiker riskerar bli än hårdare ifrågasatt. Men jag vill inte vara med i något spel eller underhålla konflikter.

Jag är relativt säker på att alla skulle åberopa LAS och sina rättigheter om man tvingades skiljas från sin tjänst.

Jag är också den första som vill värna om yttrandefrihet, pressfrihet och att offentliga handlingar finns sökbara och är enkla att ta del av. Det är dock många tjänstepersoner som har en påtaglig olustkänsla att möta media. Självklart ska lokaltidningen skyndsamt få del av de mejl hos enskilda medarbetare som ni begär ut. Precis som lagen föreskriver. Men det är också vår skyldighet, enligt lag, att granska de begärda handlingarna innan de lämnas ut, så att vi inte lämnar ut handlingar som är sekretessbelagda. Mig veterligen har vi alltid lämnat ut både mejllistor och mejl när ni har begärt ut detta tidigare. Det gör vi även denna gång.

Till slut, vem som kommer ha min position efter valet 2022 kan ingen veta. Vi politiker har ju inte anställningsskydd. Saknas förtroendet byter man ut oss och det är det bästa med demokrati anser jag. Jag, tillsammans med moderaterna kommer söka väljarnas stöd igen vid valet, och vi hoppas självklart att få förtroendet att leda kommunen ytterligare fyra år. Vi har motivationen, drivet och orken att leda och utveckla kommunen i minst fyra år till.

Johan Abrahamsson (M)

kommunstyrelsen ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.