Hur intresserade är vi egentligen?

Insändare
PUBLICERAD:

Med orden ”Hur andra lever och vilka förhållanden eller relationer de har, har aldrig intresserat mig” avslutade nyligen en politiskt engagerad person sin insändare i en lokaltidning. Politikern har tydligen blivit ifrågasatt av medborgare för sitt ställningstagande i en viss fråga och anser att medborgarens saklighet är bristfällig!

Så kan det naturligtvis vara, framförallt när politiken inte är tillräckligt transparent. Vart fjärde år ger vi medborgare ett förtroende till människor som är utsedda av olika politiska partier. Sociala medier har blivit en plattform där i stort sett alla kan föra fram sina åsikter. Det har också lett till att även politikerna vistas alltmer i dessa forum. Debatterna tenderar bli oseriösa och hotfulla när åsikterna spretar åt olika håll. Sammanhållningen i samhället minskar och respektlösheten ökar.

Digitaliseringen har gett oss många fördelar, men den splittrar oss samtidigt! Politiker väljer hellre förutsägbara manuskript än att tala rakt ur hjärtat. Detta tillvägagångssätt smittar av sig och skapar misstroende i resten av samhället. Vi blir alltmer främlingar för varandra. Föreningsverksamheter får problem med att rekrytera nya medlemmar.

Pandemin har sannerligen påmint oss om att den fysiska kontakten människor emellan är betydelsefullare än vad många kanske trott. För att vända på en negativ nedåtgående spiral kanske vi alla borde bidra med att börja lyfta blicken och dra ur öronpropparna vid promenaden. Säga några korta ord till den man möter. Politikerna bör bli mer närvarande och vistas ute i samhället där problemen finns!

Fagra ord och tomma löften i talarstolen är inte det som löser problemen. Möjligen kan det leda till omval, men inte ökat förtroende. Visa hur intresserade Ni egentligen är, så kanske vi tillsammans kan återfå sammanhållningen!

Pelle Leijon

Småföretagare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.