Hoppa till huvudinnehållet

Socialnämnden om många minus-miljoner: ”Inga uppsägningar”

Publicerad:
Socialnämndens ordförande Richard Thorell (M) säger att det inte kommer att blir uppsägningar trots att nämnden går med 22,6 miljoner i underskott.
Socialnämndens ordförande Richard Thorell (M) säger att det inte kommer att blir uppsägningar trots att nämnden går med 22,6 miljoner i underskott.

Socialnämnden går med 22,6 miljoner minus i år. I november upptäcktes att kostnaderna inom vård och omsorg skenade iväg.

– Verksamheten ser goda möjligheter att hitta tillbaka till ramen utan att vi ska behöva varsla, säger socialnämndens ordförande om hur underskottet ska hanteras.

Delårsbokslutet för socialnämnden från augusti 2021 visade ett underskott på 6,8 miljoner. Två månader senare handlade det om 8,2 miljoner. Efter att socialchefen Karin Utbo fick gå på dagen, gjordes en ny genomlysning av ekonomin. Den visade att underskottet i socialnämnden är på 22,6 miljoner.

– Om man drar bort 13,7 miljoner, som ligger på vård och omsorg, från totalen så har vi ett underskott på ungefär nio miljoner, säger socialnämndens ordförande Richard Thorell (M) och fortsätter:

– Det går att jämföra med de knappa sju som vi hade till delåret. Då har det skett en försämring på knappa två miljoner inom de redan kända underskotten.

Richard Thorell syftar på placering av barn och unga.

– Vi hade trott att vi hade sänkt kostnadsutvecklingen, men det skedde ett par placeringar under andra halvan av året som gjorde att prognosen för placering blir sämre, förklarar han.

Socialnämndens vice ordförande Sebastian Ekeroth Clausson (S) menar också att det inte finns en förklaring, utan flera verksamheter går med underskott av flera skäl.

– Som Socialdemokraterna har påtalat många gångar tidigare så anser vi att en del av förklaringen är en för liten grundfinansiering.

Socialnämndens vice ordförande Sebastian Ekeroth Clausson (S) menar att det inte finns en förklaring, utan flera verksamheter går med underskott av flera skäl.
Socialnämndens vice ordförande Sebastian Ekeroth Clausson (S) menar att det inte finns en förklaring, utan flera verksamheter går med underskott av flera skäl. Foto: Daniel Strandroth

Bokföring av intäkter

När det gäller vård och omsorg och de 13,7 miljoner kronor minus har man tittat på in- och utgående pengar.

– Intäkterna är väldigt avvikande. Just nu är det drygt 13 miljoner, men vid föregående genomgångar låg de över på 20 miljoner, säger Thorell.

Han förklarar att det beror på bokföringen av kommande statsbidrag.

– Det är inte så att vi har fått mindre pengar.

Personal kostar

När det gäller kostnaderna har de överskridit budgeten.

– Kostnaderna ökade med 27 miljoner jämfört mot budget, förklarar Thorell och tillägger:

– Det nya identifierade underskottet inom vård och omsorg består till allra största del av personalkostnader.

Kommunfullmäktige godkände den 29 november att nämnden har med 22,6 miljoner i underskott. Vid senaste socialnämnd togs det beslut om tätare ekonomiska uppföljningar.

– Presidiet fick i uppgift att återkomma med ett förslag för hur vi gemensamt ska följa upp ekonomin, säger Richard Thorell och berättar att det var en bra diskussion med många idéer under denna punkt vid tisdagens nämndsammanträde.

Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att få en budget i balans?

– Det finns inget som kan göras i mitten av december som får effekt i år, svarar Sebastian Ekeroth Clausson.

– Inför nästa år är de ekonomiska förutsättningarna annorlunda, men Socialdemokraterna befarar ändå att det kan krävas ytterligare åtgärder. Eftersom uppföljningen nu ska ske månadsvis kommer vi tidigt på året att få en uppfattning om hur ekonomin ser ut och vilka åtgärder som behövs, meddelar socialnämndens vice ordförande.

Richard Thorell, ordförande i socialnämnden, är tydlig med att man ska se över fördelningen av personal inom vård och omsorg.
Richard Thorell, ordförande i socialnämnden, är tydlig med att man ska se över fördelningen av personal inom vård och omsorg. Foto: Charlotte Ferneman

Ordföranden är tydlig med att man ska se över fördelningen av personal.

– Just nu pågår ett intensivt arbete i vård och omsorg, framför allt i de enheter som uppvisar underskott. Det handlar om att få kontroll över schemaläggning och att vi använder personalen på rätt sätt, säger Richard Thorell.

– Själva poängen med heltidsresan och att vi bemannar upp är att vi ska ha mer personal i grundbemanningen så att vi inte behöver använder vikarier, mertid och övertid.

Kommer det att bli förändringar i grundbemanningen?

– Inga uppsägningar kommer att ske. Eventuellt kan en enhet som har bemannat upp för mycket få dela med sig av bemanningen till andra enheter som inte har bemannat upp lika mycket, säger Thorell och tillägger:

– Vi har inte för mycket personal, utan ska använda den på rätt sätt. Det handlar inte om besparingar utan att använda våra resurser för att undvika vikarie- och mertidskostnader.

Sebastian Ekeroth Clausson väljer att i sammanhanget ta upp nämndens beslut om ”mycket strikta förutsättningar för nyanställning av undersköterskor.”

– Det reserverade vi socialdemokrater oss emot. Därefter har inga nya politiska beslut i samma riktning tagits.

En annan fråga som blivit aktuell i och med att det stora underskottet blivit känt, är politikernas förtroende för underlaget.

– Vi måste ha en organisation som bygger på förtroende och tillit, inte bara mellan politiker och tjänstemän, utan även mellan tjänstemän, säger Richard Thorell.

Han får medhåll av Sebastian Ekeroth Clausson.

– Min erfarenhet säger mig att det fungerar bra minst 999 av 1000 gånger och då ska inte den tusende få oss att skapa misstro mellan politiker och tjänstepersoner. Jag har fullt förtroende för att t f sektorschef och övriga berörda tjänstepersoner kommer att förse oss med utmärkta underlag även i fortsättningen.

Artikeltaggar

Karin UtboKommunfullmäktigeMariestadMariestads kommunMariestads kommunModernaPolitikRichard ThorellSocialdemokraternaSocialnämnder

Så här jobbar Mariestads-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.