Hoppa till huvudinnehållet

Skarpa kritiken från tidigare socialchefen: ”Aldrig fått så mycket skäll”

Publicerad:
Mariestads tidigare socialchef Karin Utbo bemöter nu kritiken mot henne: ”Jag har aldrig undanhållit något underskott”, säger hon och menar istället att det finns brister i både arbetsmiljö och organisation i stadshuset.
Mariestads tidigare socialchef Karin Utbo bemöter nu kritiken mot henne: ”Jag har aldrig undanhållit något underskott”, säger hon och menar istället att det finns brister i både arbetsmiljö och organisation i stadshuset. Foto: Charlotte Ferneman/Arkiv

– Jag har aldrig fått så mycket skäll på en arbetsplats som jag fått i Mariestad.

Det säger tidigare socialchef Karin Utbo. Hon riktar nu skarp kritik mot sin tidigare arbetsgivare.

Kommunalrådet svarar på kritiken: ”Jag är ingen diktator”

Ända sedan Karin Utbo fick veta att kommunen ville sparka henne har hon valt att vara tyst. Hon har inte velat kommentera varken konflikten med kommunen eller påståenden från politikerna i Mariestad om att hon mörkat uppgifter om ekonomin.

Tills nu.

Nu när förhandlingen med kommunen är klar och hennes anställning i Mariestad är avslutad är hon redo att berätta.

Berätta om sin tid som anställd i kommunen, bemöta anklagelserna mot henne och ge sin bild av vad som gick fel.

– Jag har varit oerhört påverkad. När något sådant här händer hamnar du i ett vakuum och kan inte påverka utvecklingen. Samtidigt kan jag känna att det är väldigt skönt att jag kommit ur situationen i Mariestad, säger Karin Utbo, som bor i Lidköping.

Styrs uppifrån

Den tidigare socialchefen berättar om en organisation som hon upplever som problematisk.

– Min uppfattning är att socialnämnden till stor del styrs av kommunstyrelsens ordförande när det gäller vilka frågor som tas upp och vilka förslag som presenteras.

Karin Utbo förklarar att Johan Abrahamsson (M) regelbundet hade synpunkter på och frågor om socialnämndens ärenden innan de hunnit hanteras i nämndens arbetsutskott.

– Det svenska demokratiska systemet bygger på ett flerpartisystem och neutrala, självständiga tjänstemän. I Mariestad är den politiska detaljstyrningen omfattande och då kan det vara svårt att upprätthålla funktionen som den neutrala tjänstepersonen, säger hon.

Enligt Karin Utbo styr kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson till stor del dagordningen även i socialnämnden.
Enligt Karin Utbo styr kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson till stor del dagordningen även i socialnämnden. Foto: Charlotte Ferneman/Arkiv

Förslag hon kommit med har bedömts och ibland förkastats av kommunstyrelsens ordförande innan de kommit till socialnämnden; andra ärenden har bromsats upp trots att de initierats politiskt. Karin Utbo berättar om ett uppdrag från socialnämndens arbetsutskott då ledamöterna ville ha förslag på hur arbetet på familjestödsenheten Lotsen kan förbättras och hur placeringar av barn och unga utanför hemmet kan förebyggas.

Socialnämnden om många minus-miljoner: ”Inga uppsägningar”Ledningen om Wihlborgs avgång: ”Ett politiskt beslut”

– Personalen gjorde ett jättejobb och tog fram intressanta förslag, men vi fick aldrig presentera dem för nämnden. Personalen, som inte visste varför ärendet inte togs upp, uttryckte missnöje och tyckte att ledningen gjorde ingenting.

Vid sådana tillfällen kände den tidigare socialchefen sig klämd.

– Som tjänsteman i kommunen förväntas du jobba väldigt nära politiken. Jag har försökt vara följsam mot majoriteten i Mariestad, men då blir du alltför knuten till ena sidan av politiken och det vill jag inte vara, förklarar Karin Utbo och påpekar att socialchefen är till för både opposition och majoritet.

Blev utskälld

När hon över tid försökt hålla sig mer neutral har det, som hon upplever det, skapat irritation.

– Jag har aldrig fått så mycket skäll på någon arbetsplats som jag fått i Mariestad och det startade redan när jag började min tjänst 2019, berättar Karin Utbo.

Karin Utbo säger att hon inte är ensam om att utsättas för en sådan behandling.

– Nej, så utvald är jag inte.

Karin Utbo berättar om återkommande tillfällen då hon blivit utskälld av kommunstyrelsens ordförande, något som hon upplevt som kränkande.
Karin Utbo berättar om återkommande tillfällen då hon blivit utskälld av kommunstyrelsens ordförande, något som hon upplevt som kränkande. Foto: Charlotte Ferneman/Arkiv

Hon påpekar att detta inte enbart handlar om en persons agerande. När hon informerat om ärenden i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen har hon vid flera tillfällen blivit otrevligt bemött och fått skäll av kommunstyrelsens ordförande. De flesta andra närvarande politikerna har hållit en låg profil.

– Det finns en politisk ledning i kommunen som tillåter detta. En gång har en politiker agerat; när jag blev utskälld vid ett möte med kommunstyrelsen sa Ida Ekeroth Clausson ifrån, konstaterar Karin Utbo.

Har inte mörkat

MT har fått signaler om brister i arbetsmiljön i stadshuset tidigare, men ingen har tidigare velat prata öppet om det.

– Jag är fullt medveten om vad detta kan skapa för motreaktioner, men jag kan inte låta alla påståenden stå oemotsagda, det vore att inte visa respekt för sig själv, säger Karin Utbo och fortsätter:

– Det är en allvarlig anklagelse att jag har undanhållit ett underskott på 22 miljoner kronor i socialnämnden. Det har jag inte, det går inte att göra i offentlig verksamhet.

Förhandlingen klar – så mycket får socialchefen: ”Det kostar att göra fel”Kommunens hemliga bud till Utbo

Hon ifrågasätter hur hennes anställning i Mariestad avslutades.

– En arbetsgivare kan alltid tappa förtroendet för en anställd, men då brukar man skiljas åt under mer hänsynsfulla omständigheter. Det blir en uppsägning, inte ett avskedande som kräver väldigt grov misskötsamhet. Nu hann jag inte ens varsla mina anhöriga innan det var ute i media att jag fått sparken. Jag framstod nästan som kriminell och för att undanhållit pengar för egen vinning.

Något skäl till varför hon fick gå har hon heller aldrig fått. Enda förklaringen är det hon kunnat läsa via media.

En syndabock?

Karin Utbo understryker flera gånger under intervjun med MT att hon inte vill avsäga sig sitt ansvar, men upplever att hon har utsetts till syndabock.

– Jag har agerat utifrån de siffror jag fått. Jag har efterfrågat rapporter varje månad, men ekonomienheten hinner inte med. De två ekonomerna som arbetar åt stöd och omsorg har även andra uppdrag och därför har jag fått vänta på underlag.

Snart börjar jakten på ny socialchef: ”Kommer ta tid”Heltidsresan boven i underskottet: ”Vi har bemannat upp för mycket och för snabbt"

Karin Utbo förklarar att hon inte är ekonom, vilket heller inte var ett krav när hon anställdes, och hon saknar detaljkunskap i de system kommunen använder för ekonomi och löner. Därför har hon behövt ekonomernas hjälp för att få fram korrekta underlag.

– Stödresurserna är för få; att inte ens ha två heltidsekonomer i en sektor med 1 300 medarbetare och en omsättning på 800 miljoner kronor har försvårat uppdraget och det har jag påpekat under hela min anställning.

Enligt Karin Utbo fördröjde det upptäckten att verksamheten blödde ekonomiskt. Under hösten konstaterade hon att det gjorts stora inköp från en icke godkänd leverantör av ergonomiska produkter.

– Larmet kom via kommunens varselsystem. Jag och kommundirektören informerade kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson och socialnämndens ordförande Richard Thorell om det under vecka 43.

Inga åtgärder

I samband med delårsrapporten i oktober framkom också att kostnaderna inom äldreomsorgen ökat rejält.

– Verksamheten har inte lyssnat när jag påpekat att man har anställt personal utöver budget. Då ackumuleras kostnaderna snabbt, säger Karin Utbo, som lyfte behovet av åtgärder.

– Men politikerna ville inte göra något åt underskottet då.

Hon berättar att socialnämndens ordförande har varit insatt i det ekonomiska läget.

Karin Utbo har fått kritik för sin ledarstil. Hon medger att hon är tuff, men anser att det behövs för att leda en sådan tung sektor.
Karin Utbo har fått kritik för sin ledarstil. Hon medger att hon är tuff, men anser att det behövs för att leda en sådan tung sektor. Foto: Charlotte Ferneman/Arkiv

– Richard Thorell har haft samma information som jag hela vägen. Inför prognosen i oktober var han med på ett möte med ekonomerna där vi fick alla siffror.

Karin Utbo förklarar att det är ett komplext uppdrag att göra prognos, där många faktorer påverkar.

– Den prognos vi lämnade både efter augusti och oktober krävde omfattande insatser avseende personalplaneringen. Men sådana åtgärder vidtogs inte, istället protesterade chefer inom vård och omsorg mot dem.

– Nu ser jag i tidningen att socialnämndens ordförande för exakt samma resonemang som jag har gjort, vilket känns väldigt märkligt.

Enligt den tidigare socialchefen framförde chefer i verksamheten krav på hennes avgång.

– Det passade politiken bra eftersom jag inte levt upp till önskemålet om att vara en tillräckligt följsam tjänsteman, säger hon och fortsätter:

När det kommer till oppositionen är Karin Utbo förvånad över att kontakten varit så sparsam.

– Socialdemokraterna har aldrig spontant kontaktat mig eller ställt frågor, säger hon.

Borde gjort mer

Om du i dag ser tillbaka på det som hänt – borde du gjort något annorlunda?

– Det har jag tänkt jättemycket på. Jag skulle ha varit ännu tydligare till socialnämnden om mina farhågor, men det är lätt att vara efterklok. Jag tänkte att det jag skrev i underlagen skulle räcka.

– Jag borde ha ställt mycket högre krav på ekonomienheten för att få fram underlagen tidigare.

Tre kommunala nämnder får gå med underskott: ”Ingen kan vara glad över det här”

Samtidigt säger Karin Utbo att hon vill kunna lita på sina medarbetare, att underställda chefer följer budget och tar sitt ekonomiska ansvar.

– Något annat känns inte naturligt för mig.

Ifrågasatt chef

Men alla medarbetare har inte varit nöjda. Under Karin Utbos tid som sektorschef i Mariestads kommun har hon kritiserats för sin ledarstil.

– En del tycker att jag har varit tuff, men det måste man vara. För att leda den här sektorn måste man vara väldigt tydlig och klar, anser Karin Utbo som anser att höstens händelser där verksamheten har gått över budget visar att tydlighet krävs.

– Sedan tycker folk olika och det är alltid någon som är arg på chefen oavsett vem som är chef.

Kunde du ha varit mer lyhörd?

– Man hör och noterar saker, men kan inte agera på allting. Ibland ska saker verkställas och då måste du göra det även om det är besvärligt för verksamheten. Lyhördhet är en förutsättning i socialchefens uppdrag och det behöver du ha både gentemot politiken och verksamheten. Jag har försökt vara följsam mot dem närmast mig, jag har försökt att arbeta med tillit och tilltro för att verksamheten ska klara att sköta sitt uppdrag.

Socialchefen mörkade 22 miljoner i underskott: ”En kalldusch”Politiker i socialnämnden om fusket med siffror: ”Det är upprörande”

– I början på pandemin krävdes en jättestark styrning och det behövdes några obekväma beslut, exempelvis om hemarbete och hur skyddsutrustningen ska användas. Jag förstår att det varit tufft för personalen att ha munskydd varje dag och jag beundrar undersköterskorna som går till jobbet varje dag och gör sitt allra bästa.

Karin Utbo menar att det finns många delar i sektorn som trots allt fungerar väl. Hon tycker även att samarbetet med de fackliga organisationerna har varit gott.

– Jag är väldigt stolt över hanteringen av pandemin. Det har gjorts mycket fina insatser av personalen.

Artikeltaggar

ÄldreomsorgArbeteIda Ekeroth ClaussonJohan AbrahamssonKarin UtboMariestads kommunMariestads kommunRichard ThorellSocialförvaltningen

Så här jobbar Mariestads-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.