Sluta stoppa huvudet i (den giftiga) sanden

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: PRESSENS BILD
Det meddelades nyligen från Gullspångs kommunstyrelse att fastigheten norr om Otterbäcken där det förr i tiden skett impregnering inte heller nu ska saneras. Genom ett penndrag i kommunstyrelsen så kan kommunen fortsatt låta giftiga ämnen såsom kreosot och arsenik ligga kvar i marken och vid regn läcka ut både i Vänern och i grundvattnet som vi dricker.

Detta är en förorening som upptäcktes 1982 men för förorenade sediment har inga åtgärder genomförts för att låta boende och besökare i Otterbäcken slippa få i sig giftiga ämnen.

I somras beslutade Miljö- och Byggnadsnämnden att tre högar med 633 ton impregnerade järnvägsslipers, vilket uppmärksammats av bland annat radions P4, skulle hanteras skyndsamt av kommunen. Det hade både ekonomiskt och miljömässigt varit bättre om man tagit bort dem för 10-20 år sedan. Räkningen slutade nu på 800 tkr för att få dessa bortforslade och destruerade. Tyvärr gör man ingen undersökning av marken där sliprarna låg. Kanske för att miljöförstöringen redan skett i marken och kanske även vidare till Vänern och grundvattnet.

I maj förra året kom en rapport från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, om föroreningar i Vänern. I Otterbäcken-viken påträffades kreosot, stenkolstjära, och mycket höga halter uppmättes av ämnen som ökar risken att få cancer och mutationer. Dioxin- och PCB-halterna i fisk är ännu problematiska så det är försäljningsförbud på vissa fiskar. Vänern är en oumbärlig dricksvattenkälla för 800 000 personer. Möjliga orsaker tros vara att koppar, bly och zink har läckt ut vid leverans av hamnens stora exportprodukter och från skrotet som transporteras till hamnen idag.

När vi nu pratar om kända miljöproblem så måste vi nämna GEA-fastigheten. Senaste utredningen 2019 visar att det finns förhöjda halter av många miljöfarliga ämnen såsom olja, tungmetaller, cyanid, PCB, bly, nickel, kadmium och arsenik i byggnaderna och att byggnaderna läcker ut ämnen genom betongplattan till marken utanför och vidare till grundvattnet som boende kan dricka. Även Gullspångsälven som är ett Natura 2000-område, och Gullspångslaxen riskerar att drabbas, eller har redan drabbats. Tyvärr lades slagget från GEA ut lite varstans på den tiden. Men vi får väl se vad Länsstyrelsen kommer fram till angående GEA-fastigheten.

Miljöpartiet står för en annan linje. Vi vill utreda och sanera varje miljöförorening så tidigt som möjligt. Om det ligger kvar i byggnader och i marken så lakar det när det regnar och hamnar i den omgivande marken och vidare i vattendrag och grundvattnet. Det kan vara fatalt för växter och djur för att inte tala om hur det påverkar oss människor med sjukdomar. Det kan å andra sidan vara en positiv handling att förbättra miljön så att den blir bättre än innan och det är något som Gullspångs goda rykte förtjänar. Gullspångs kommun har många stora och fina naturområden och bra logistiskt läge vid Vänern mitt emellan Stockholm och Göteborg. Det behöver vi kommunicera till blivande besökare och nya kommuninvånare.

Miljöpartiet behövs i kommunhuset i Gullspångs kommun - du behövs i Miljöpartiet.

Miljöpartiet i Gullspångs kommun

Helen Carlström

Johan Svensk

Bo Östenius

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.