Varg eller betesdjur?

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Paul Kleiven
Länsstyrelsen säger att angrepp på nötkreatur är ovanligt. På vargmötet på Sötåsen var det lantbrukare som vittnade om djur som sprungit ut i panik. Djur som gått ner sig i dike och sankmark , djur som sprunget långt på asfalt och fått ledskador djur som hamnat på trafikerade vägar.

För att få ersättning när djur skräms ur sina hagar krävs att en viltspårare med hjälp av en specialtränad hund konstaterar att varg varit där.

När man som djurägare får veta att djuren är ute går larmet. Alla på gården som kan komma ifrån åker direkt för att försöka lugna djuren och få dem tillbaka innan de hamnar på vägar eller försvinner långt bort.

Det är inte så vanligt att djur kommer ut ur hagarna. Det kan hända om exempelvis elen inte fungerar, om någon är brunstig eller om någon passerat utan att stänga hagen, oftast är det endast några i flocken ute och det går att lösa problemet.

Om en hel flock flyr i panik är det inte lätt att få stopp. Det skapar oftast stora arbetsinsatser. Djuren är svåra att lugna och kan springa långt. De blir överansträngda skadade och får bestående men, de blir svåra att hålla inne i sina hagar de flyr vid minsta rädsla.

När djur är ute ur sina hagar är det svårt som lantbrukare att ringa en viltspårare innan man fått hem sina djur i trygghet. Då är det oftast för sent att säkra vargspår.

Länsstyrelsen rapporterar inte angrepp på nötkreatur utan att de har bevis på att det är vargen. Lantbrukare som drabbas får skicka skadade djur på kadaver utan ersättning. Ingen ersättning för allt merarbete eller att djuren inte går att lita på längre.

Det går inte att stänga in nötkreatur med viltstängsel. Ifall det är 2 eller 7 eltrådar har ingen betydelse för en flock i panik. Rädslan för varg och lo sitter i deras gener och det räcker att de ser varg utanför hagen och de hamnar i panik.

Drabbade djurägare känner en stor maktlöshet och sorg då djur man skött sedan de var kalvar skall behandlas på detta viset .Det blir stora ekonomiska förluster.

Lantbrukare sätter stort värde på att hålla naturen öppen med betesdrift. Varför värdesätts inte betesdjur högre än ett växande antal vargar?

Vad ger störst biologisk mångfald - vargar eller betesdjur?

Mjölkbonde i Tidan Kate Mårtensson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.