Integrationsreformer för nästa liberala borgerliga regering

Debatt
PUBLICERAD:
Partiledaren Nyamko Sabuni tillsammans med gruppledaren Johan Pehrson och riksdagsledamoten Rober Hannah.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Integrationsskuldens förödande konsekvenser syns i dag i hela vårt land – i form av svikande skolresultat, en rättsstat satt på undantag och ett växande utanförskap. Det är uppenbart att Sverige behöver förändring.

Liberalerna är det part som tydligast har visat att vi är redo att axla ansvaret för att vända utvecklingen. Vi är det enda partiet som har tagit fram en tydlig målsättning: Inga utsatta områden år 2030, och konkreta reformförslag för att nå vårt mål. Vårt reformpaket, Förortslyftet, innehåller 226 liberala reformer för ett Sverige som är möjligheternas land – för alla.

Det är möjligt att vända utvecklingen och börja betala tillbaka på integrationsskulden. Men det ställer höga krav på politiken. Vi söker stöd för vår reformagenda i en borgerlig regering med en tydlig liberal prägel. Och vi vet att tiden är knapp – därför presenterar Liberalerna i dag fem reformer som en borgerlig regering bör sjösätta direkt vid ett regeringsskifte.

1. Inled förstatligandet av skolan

Skolan måste gå att lita på. När brister i undervisningen inte åtgärdas är det elever med sämst förutsättningar som drabbas hårdast. Det är dags att återta det statliga huvudmannaskapet för skolan och en gång för alla göra upp med den misslyckade kommunaliseringen. Tack vare oss kommer en utredning om förstatligande slutredovisas i maj 2022. En borgerlig regering bör skyndsamt tillsätta kompletterande utredningar och åtgärda eventuell remisskritik för att möjliggöra ett förstatligande så snart som möjligt.

2. Prata svenska i förskolan

Förskolan är nyckeln till en fungerande integration. Att det i dag finns förskolemiljöer där det svenska språket är satt på undantag är djupt oroande. Tack vare Liberalerna ligger nu en utredning om stärkt språkinlärning i förskolan, med viktiga liberala reformer, på regeringens bord. Men fler åtgärder krävs. En borgerlig regering bör direkt utreda krav på godkänt språktest vid nyrekrytering av förskolepedaoger.

3. Språk- och samhällskunskapstest för medborgarskap

Det svenska medborgarskapet måste uppvärderas. Liberalerna ser medborgarskapet som slutet på en integrationsprocess, inte som ett steg på vägen. Redan 2002 föreslog vi språktest för medborgarskap. Tack vare oss har nu en utredning redovisat de nödvändiga stegen för ett införande av sådana test. En första åtgärd vid ett regeringsskifte bör vara att direkt påbörja genomförandet av utredningens förslag.

4. Sänkt skatt på låga inkomster och ett tak för bidrag

Att bekämpa arbetslösheten och bidragsberoendet är en av vår tids största frihetsfrågor. För att fler ska gå från bidrag till arbete måste fördelarna med en självständig lön synas i plånboken. Införande av ett nytt, kraftfullt jobbskatteavdrag på låga inkomster samt tillsättande av en utredning om utformningen av ett bidragstak, bör vara prioriterade reformer för en borgerlig regering.

5. Kraftfulla åtgärder mot rekrytering av unga till brott

Nyrekryteringen av unga till brott måste få ett stopp. En borgerlig regering måste ta initiativ till en lagstiftning som är betydligt mer proaktiv. Liberalerna vill se en ny påföljdsform, som innebär att det blir olagligt för vuxna gängkriminella att interagera med och påverka barn under en prövotid efter avtjänat straff. Dömda gängkriminella som fortsätter att interagera med barn i kriminella syften ska kunna dömas till fängelse.

2022 söker Liberalerna förtroendet att genomföra dessa reformer i en borgerlig regering. Vi är redo att ta ansvar för Sverige.

Nyamko Sabuni, Partiledare för Liberalerna

Robert Hannah, migrations- och integrationspolitisk talesperson för Liberalerna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.