Ta ert förnuft till fånga - omorganisationen måste gå rätt till

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Jan Fleischmann

På förra ksau-mötet beslutade Moderaterna att tyvärr genomföra det förhastade beslutet om en omorganisation av kommunen.

Vi socialdemokrater vill att Mariestads kommun ska organiseras så effektivt som möjligt. Vi är inte emot att ändra om sättet att organisera verksamheten, men vi anser att omorganisationen ska gå rätt till. Därför valde vi att i första hand yrka på återremiss på ärendet för att få ett så bra berett ärende som möjligt. När återremissyrkandet föll valde vi därför att reservera oss mot beslutet.

Det är samma undermåliga handlingar som vi hade när kommunfullmäktige återremitterade ärendet i december. En sådan viktig fråga får det inte fattas beslut om lättvindigt. Det gäller att kommunens anställda får känna sig delaktiga och att vi vet vilka ekonomiska konsekvenser beslutet får.

Vi vill ha följande kompletteringar innan vi kan ta ställning till ett nytt sätt att organisera kommunen:

- Ett organisationsschema över den nya organisationen.

- En ordentlig risk och konsekvensanalys.

- En beskrivning av vad upplösningen av sektor ledning innebär och hur den kommer att se ut i framtiden, samt ett förtydligande om vad tjänsten som biträdande kommundirektör innebär.

- Ett förtydligade om vad ett moderbolag innebär för kommunen. Vad kommer det bli för risker och konsekvenser framöver? Det är även viktigt att när och om ett moderbolag bildas ha stöd från kommunens nuvarande bolag. Nu hoppas jag att övriga i majoriteten tar sitt förnuft till fånga och går med på en återremiss när ärendet kommer upp på kommunstyrelsen på onsdag. Det förtjänar kommunen.

Ida Ekeroth Clausson (S), oppositionsråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.