Det märks att Johan Abrahamsson är stressad

Debatt
PUBLICERAD:
Svar till Johan Abrahamsson (M) i MT 21/1
De 20 miljoner extra vi ville fördela till nämnderna kan betraktas som säkra då det är redan beslutade statsbidrag från den socialdemokratiska regeringen. Utöver det är kommunens ekonomi mycket stark just nu. Det finns helt enkelt goda marginaler och inga skäl till att hålla på pengarna istället för att stärka välfärden.

Att göra ändringar i budgeten utöver de demografijusteringar Abrahamsson nämner är också fullt möjligt. Moderaterna gjorde det själva vid tre tillfällen förra året. Senast så sent som i november när nämnderna fick löfte om täckning för de underskott som skapats under året. Socialdemokraterna tycker att det är bättre att ge tidigt besked om extra resurser istället för de paniktillskott i slutet av året som blivit rutin i det moderatstyrda Mariestad.

Moderaterna nekade oss att ens ta upp förslaget om extra pengar till nämnderna på kommunstyrelsen. Det visar hur ogärna de ville ha en offentlig debatt i fullmäktige. Istället bemöter Johan Abrahamsson oss i en insändare, med argument som ärligt talat är helt obegripliga i många fall. Hur kan ökade kostnader till följd av pandemin vara ett argument för att inte ge nämnderna mer pengar?

För Moderaterna i Mariestad är det politiska spelet alltid viktigare än verksamheten. Att säga ja till ett yrkande från Socialdemokraterna är för dem helt omöjligt, oavsett hur bra det är och oavsett hur svaga argument de har mot det. Vårt förslag handlar inte om val eller nomineringstider. Det handlar om eleverna i skolan, det handlar om de äldre med hemtjänst eller på särskilda boenden och det handlar om kommunens hårt pressade personal.

Det märks att Abrahamsson är stressad. Valet närmar sig och med de brister som finns i vår välfärd inser han nog att tiden som kommunstyrelsens ordförande snart kan vara över.

Ida Ekeroth Clausson (S)

Oppositionsråd

Sebastian Ekeroth Clausson (S)

Ordförande Socialdemokraterna i Mariestad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.