Personalflykten i vården

Så jobbar samordnarna: ”Det är som att lägga pussel”

Mitt under brinnande pandemi fick de olika enheterna inom omsorgen ta över vikariejakten. Nu är det upp till samordnarna att lösa plötslig sjukfrånvaro. Varje dag blir därav till en ny utmaning.

Arbetsdagen börjar 06:30.

– Då kan det hända att personal ringer och säger att de är sjuka, berättar Anna Lindgren.

Hon är samordnare inom hemvårdsområde fyra och förklarar sitt uppdrag som att vara en förlängd arm till enhetschefen.

Vi samordnare planerar och fördelar det dagliga omsorgsarbetet, det är som att lägga ett pussel.

I ett särskilt planeringssystem läggs den beslutade insatstiden hos vårdtagare ihop med personal. Vad som ska utföras skiljer sig från dag till dag.

– Vi kanske har förarbetat några dagar, men man behöver också planera om, säger Anna Lindgren.

Vikarier eller viktigast först

Personal som blivit sjuk eller måste vabba kastar omkull all planering. Sedan den 1 maj är det samordnarnas uppgift att ordna vikarie. Tidigare var det bemanningsenhetens jobb, men efter ett beslut i socialnämnden har enheterna själva ansvaret för bemanningen.

Vikariejakten har stundtals varit en utmaning, inte minst till följd av pandemin. Sjuktalen bland personalen har varit höga och trots att många anställda numera arbetar heltid räcker inte alltid resurserna till.

Sjuktalen bland personalen inom vård och omsorg har varit höga de senaste två åren.
Sjuktalen bland personalen inom vård och omsorg har varit höga de senaste två åren. Foto: Birthe Wetter

Då gäller det för samordnarna att försöka lösa situationen så gott det går.

– Jag har en lapp med namn på några timvikarier. Men det är inte alltid det går ihop, berättar Anna Lindgren och fortsätter:

– En morgon var det tre sjuka och jag fick bara in en vikarie. Då fick jag pussla ihop så att det viktigaste gjordes.

Längst upp på priolistan står att hjälpa brukare komma upp, få frukost och medicin samt få iväg dem till eventuell dagvård. Men det gäller även att hålla koll på att lägga en smidig rutt för personalen och ha koll på vem som får utföra vilka uppgifter.

Anna Lindgren berättar att samordnarnas jobb kan liknas vid att lägga pussel, varje bit är viktig för att få det dagliga omsorgsarbetet att gå ihop.
Anna Lindgren berättar att samordnarnas jobb kan liknas vid att lägga pussel, varje bit är viktig för att få det dagliga omsorgsarbetet att gå ihop. Foto: Birthe Wetter

För att klara omställningen nyanställdes elva samordnare inom sektor stöd och omsorg. Tre av dem hade tidsbegränsad anställning.

– Vid årsskiftet minskades antalet samordnare med fyra tjänster, förklarar Ann-Sofie Hermansson.

Det innebär att det i dag finns 22 samordnare i hela sektorn.

Totalt finns 22 samordnare inom sektor stöd och omsorg i Mariestads kommun. Av de jobbar 14 inom hemvården, sex på särskilda boenden samt varsin på LSS och inom kommunens hälso- sjukvård.
Totalt finns 22 samordnare inom sektor stöd och omsorg i Mariestads kommun. Av de jobbar 14 inom hemvården, sex på särskilda boenden samt varsin på LSS och inom kommunens hälso- sjukvård. Foto: Birthe Wetter

– Jag tycker att det är ett kul och intressant jobb, säger samordnaren Anna Lindgren.

Hon har jobbat med liknande uppgifter i sju år, då var titeln densamma men arbetet mer uppdelat.

– Nu är vi ett team som har koll på alla delar, det är jätteskönt, säger hon om det nya upplägget som hon och de andra samordnarna i kommunen jobbar efter.

I deras uppdrag ingår även att ha kontakt med sjukgymnaster, arbetsterapeuter och Skaraborgs sjukhus. Totalt finns det elva punkter i arbetsbeskrivningen som samordnarna ska utföra.

Vårt jobb är att säkerställa en trygg och säker hemgång för våra äldre.

Anna Lindgren och hennes kollegor är även delaktiga i processer för schemaläggning, fakturor och löner. Dessutom håller de koll på systemet som personalen loggar in sig i när de utför vård.

– Om anhöriga skulle höra av sig kan vi gå in och kolla när senaste besöket var, förklarar samordnaren som avslutar sin jobbdag 15:30.

MT granskar personalflykten i vården – 16 av 60 på Ullerås har slutatSå beskriver en undersköterska sin jobbdag: ”Det är jättetufft”Politiker eniga om misslyckande – men skyller på varandraTf socialchefen om arbetsmiljön i omsorgen: ”Vi behöver ta nya tag”
Publicerad:

Artikeltaggar

ÄldreomsorgHemtjänstKommunpolitikMariestads kommunMariestads kommunMT granskarPersonalflykten i vårdenSkaraborgs sjukhusUndersköterskaVård och omsorg