En förändring vill alla ha

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Jan Fleischmann
Svar till Andreas Millers, förbundsordförande ledarna, debattartikel ”Ett klassiskt grepp att skylla på enskilda chefer”.

Alla vill ha en förändring och alla är överens om att det måste bli en förändring. För att en förändring ska kunna komma tillstånd krävs det att man gör något nytt, något annorlunda, och bygger en helt ny, robust organisation.

Kritiken som har framkommit är att man inte har lyssnat tillräckligt på personalen och de känner att de inte kan påverka. Personalen uttrycker att man inte är nöjd med schemaläggningen och sättet hur den så kallade heltidsresan infördes.

Varje vecka får jag samtal från personal som ringer till mig och säger att de är rädda för sin chef och att de inte vågar lyfta sina frågor till oss politiker. Nu tar vi tag i detta och ett förslag på hur vi kan lösa det kommer inom kort.

En hel del av den kritik som framkommit är befogad. Frågans vikt och allvar har lett till avslut av tjänster, vilket är ytterst ovanligt. Dessa beslut har tagits i total enighet.

En förändring som redan är gjord är att vi har delat upp verksamheten i två förvaltningar. Det gör att både vi politiker och vår personal får ett bättre grepp och informationsvägarna blir enklare och det blir en tydligare struktur. Vi har engagerat en organisationskonsult och annonserna för de två nya förvaltningscheferna ligger ute.

Jag får ofta samtal från medborgare som hör av sig och berättar om vilken fantastisk personal vi har i vår omsorg, som ger en fantastisk vård. Sådana samtal gläder mig ofantligt.

Jag skönmålar inte och jag svartmålar inte. Däremot har jag två öron och jag är väl medveten om att krävs en förändring. Vi politiker anser att det är nödvändigt och går nu till botten med problematiken, vilket innebär att vi kommer låta personalen få framföra sina åsikter och därefter ska vi skapa en riktigt robust och stabil organisation.

Johan Abrahamsson (M)

kommunstyrelsen ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.