Har den blågröna majoriteten kraft att verkställa regionfullmäktiges beslut?

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Anna Warner
Öppet brev till Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Det är svårt att beskriva hur uppgivna vi känner oss efter det besked vi fått att av den särskilda lönesatsning till dygnet-runt vården som regionfullmäktige beslutade om för ett par veckor sedan blir mindre än hälften kvar. Den del som bland annat utesluter Kommunals medlemsgrupper. Den del av personalen som Socialdemokraterna lyfte fram i det tilläggsyrkande som röstades igenom i regionens högsta beslutande organ.

Om vi uppfattade beslutet som att nu var det bestämt att även Kommunals grupper skulle inkluderas så berodde det delvis på att du så sent som 5 april i BT skriver att undersköterskor ska inkluderas i lönesatsningar 2023.

När vi nås av beskedet att den politiska ledningen i regionstyrelsen, ledd av dig, inte tänker genomföra regionfullmäktiges beslut så känns det som alla fagra ord om löneutveckling och karriärsutveckling inte är värda pappret de är skrivna på.

Västra Götalandsregionens överskott på 2,6 miljarder 2021 kan läggas till de 1,8 miljarderna i överskott från 2020. Varför ska regionen göra dessa fantasiresultat när det finns möjlighet att skapa rättvisa på arbetsplatserna? När vi behöver fler färdigutbildade som jobbar i Västra Götalandsregionen så gör den här typen av beslut det ännu svårare att rekrytera kvalificerad personal.

Att gå emot regionfullmäktiges beslut känns inte bara som ett hån mot de grupper som nu återigen undantas från lönesatsningen. Det känns också som att den blågröna majoriteten saknar kraft att verkställa regionfullmäktiges politiska beslut. Att ni inte har kraft att ens fundera på om regiondirektörens förslag är det riktiga och rimliga utifrån den politiska viljan i regionens högsta demokratiska instans.

Men beslutet är ju inte fattat förrän klubban har fallit.

Vi förväntar oss att beskedet till teamen i dygnet-runt vården är att alla yrkesgrupper är lika viktiga och att lönesatsningen innefattar alla grupper. Vi förväntar oss att regionstyrelsen fattar det beslut som regionfullmäktige avsåg.

Vänliga hälsningar

Sladjana Gustafsson, ordförande Kommunal Väst

Anna Ross Leü, ordförande Kommunal Vänerväst

Christine Marttila, ordförande LO-distriktet i Västsverige

.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.