Har du fått hybris Fatima Hamdi (KD)?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Anna Warner

Kära Fatima Hamdi (KD). Din replik i MT 13/5 lämnar många frågetecken. Kan inte ta upp alla då en insändare ska vara kort. Kan konstatera att du har lätt för att slänga dig med nedvärderande uttryck. Tänker då bl.a. på att Lars inte har en aning om vad KD tycker, hur vet du det? Han kanske är lika insatt i er politik som du? Vidare skriver du att de tre som frekvent framfört kritik mot regionens politiker inte hade något med att en ambulans i Mariestad fick vara kvar utan det var helt politikernas förtjänst. Sant är att beslutet var deras efter att ett dåligt förslag lagts fram, men att påstå att en aktiv påtryckningsgrupp inte skulle ha något med detta beslut att göra är verkligen att visa förakt för demokratin! Det kanske var så att beslutet blev just detta för att de, och andra var så aktiva i frågan.

Kan till viss del förstå att ni politiker har tröttnat på frågor som ifrågasätter men det bådar inte gott om en ledande politisk företrädare går ut redan i förtid och talar om att från och med nu kommer inga frågor att besvaras. Gäller det alla frågeställningar eller bara vissa utvalda? Det är så politikerförakt effektivt byggs upp och leder till i bästa fall mer ifrågasättande och i sämsta fall en passiv ointresserad allmänhet. Men det kanske är KD:s vision om ett framtida samhälle? Kan inte säga att jag fullt ut följt debatten så jag vet inte om denna trio har uttalat att ni politiker ljuger i era svar eller om det är din tolkning men det är ett starkt påstående. Kan ju konstatera att deras antal med insändare vida överstiger svar från er politiker så på så sätt kan man ju tala om en typ av tystnadskultur. Tycker däremot att det är närmast oförskämt att avfärda dem med att svaren inte skulle vara bra nog och inte duga. Det är inte på det sättet att svaren som getts varit (avsiktligt) luddiga eller gett svar på helt andra saker än vad som efterfrågats?

Sedan håller jag med dig om att det finns politiker som vill väl och det som är bäst för innevånarna i Västra Götaland, all heder åt dem. Synd att de är så tysta gällande vår del av VGR. Vet också att all behandling inte kan finnas överallt då det både är för högspecialiserat, personal- och kostnadskrävande. Även om jag aldrig kommer att rösta på KD så tror även jag att det skulle vara bra för sjukvården i stort att förstatliga den med de risker som finns med det.

Får avsluta med att konstatera att jag för första gången i dig träffat på den perfekta människan/politikern. Tänker på din avslutning att du inte behöver läsa på så mycket mer. Tänk vad skönt att veta allt! Kan meddela dig att inom sjukvården får vi hela tiden läsa på och lära nytt för att klara vårt jobb och ge den bästa behandlingen och omhändertagandet för tillfället. För det kan väl inte vara så att du drabbats av hybris?

Mvh Kåre Karlsson

Leg. Sjuksköterska/Fil.Dr

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.