Politiskt valda revisorer väcker frågor om oberoende

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Jan Fleischmann

Kommunens revisorer knäpper en ”ilsken skattebetalare” på näsan p.g.a en insändare om deras verksamhet. Skattebetalaren hade fräckhet att lovorda en av revisorerna för ett gott arbete angående tekniska nämndens område.

Svaret blev ett förnumstigt ”Nu blev det fel!”. Rubriken kan i och för sig tidningen ha satt själva, så jag ska inte lasta revisorerna för den. Jag förstår att kommunen utåt vill visa att arbetet är kollektivt, objektivt och med ledning av professionella revisorer. Jag förmodar också att det inte är revisorerna som knåpat ihop svaret kollektivt utan en informatör på kommunen.

Vissa saker borde enligt min mening ha lagts till.

Vad som inte nämns i svaret är att revisorerna är politiskt tillsatta. Det är de politiska partierna som nominerar revisorer och det är fullmäktige som tar beslut. Kritiken mot den kommunala revisionen i Sverige brukar handla om att den inte är helt oberoende och professionell.

Man kan bara gissa att trots kravet på neutralitet, så är revisorerna färgade av sitt parti och sina partikamrater. Det har funnits omfattande kritik mot systemet och Riksdagen har genom åren försökt stärka oberoendet, bland annat genom att lagstifta om skyldigheten att anlita sakkunniga. Diskussionen är fortsatt levande.

Svaret tar inte heller upp att revisorerna har ett personligt ansvar. Den som inte håller med om gruppens slutsatser kan som enskild revisor anmäla avvikande åsikt.

Svaret från revisorerna låter också gälla att ” Ingen ledamot inom revisionen gör ett bättre arbete än någon annan”. Det är en underlig slutsats. Vi är olika som människor och har olika erfarenhet, kunskap och analysförmåga. Det gäller även de kommunala revisorerna som är mer eller mindre kunniga på olika delar av verksamheten. Alla bidrar säkert till helheten, men vissa är skarpare än andra.

Jag känner väl till flera av de förtroendevalda revisorerna i Mariestad och har förtroende för dessa. Det betyder inte att systemet saknar brister och det finns risk att verksamhet inte granskas på ett tillräckligt omfattande och objektivt sätt. Det ska i ärlighetens namn framkomma.

Fd Förtroendevald

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.