Kulturen mot fritiden 0 – 28

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Henrik Holmberg / TT

Är KULTUREN värdelös eller värdefull?

Lekevi idrottsplats ska rustas för 28 miljoner. Säkert bra. Men har fritiden ett högre värde för samhällsutvecklingen än kulturen? Kommunalrådet Abrahamsson ändrade förtjänstfullt åsikt och återinförde bildandet av en Kulturskola i Mariestad på den politiska agendan.

Men hur ser kulturens högste beskyddare på möjligheten att skapa ett Kulturcentrum? Och på ambitionerna i det Kulturpolitiska Programmet? Kommande mandatperiod finns det goda möjligheter att åstadkomma ett sådant Kulturcentrum för att stärka kulturidentiteten i Mariestads varumärke. Kanske minst lika bra som satsningarna inom Electrivillage?

När Räddningstjänsten hösten 2024 (?) flyttar till ny brandstation kan den gamla redan vara förberedd som ett nytt innovativt och kreativt Kulturcentrum – KULTURBRON! Om man vill, vågar och kan! Den ideella kulturbevakande och kulturutvecklande föreningen Kulturallians Mariestad (KAM) lämnade den 1 februari i år in ett genomarbetat idékoncept till kommunen. En idé som binder ihop och överbryggar! En idé som säkert kräver vissa investeringar (dock troligen inte tillnärmelsevis lika mycket som Lekevi). Men som nu är ”världens chans!” Det konceptet finns att läsa på KAM:s hemsida. Underlaget skickades även till samtliga partigrupper med mandat i kommunfullmäktige. Endast två har tackat för informationen.

INGEN har bett KAM om mer information eller en diskussion! Beror det på en inneboende tro på sin egen kulturkunskap, eller på oförmåga, eller nonchalans? Svårt att veta – men i valrörelsen kan ju även du, jag och andra ställa frågor även om kulturens betydelse.

Är den värdefull – eller bara värdelös?

E.A.Johansson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.