Det är bra att lyssna på folket

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman

Det blev väldig uppståndelse av politikern Fatima Hamdis skrivelser. Jag har i perioder arbetat för Västra götalandsregionen så jag kan glädja FH med att jag är väl insatt i verksamheten och politiken.

Det som skrämmer mig är det uppenbara föraktet från flera politiker för trion Dernroth, Skarin, Nyman och deras kamp för vården i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Trion är inte ute efter att få politikersvar. De är ute efter förändring. Respektera det! Det är bra för politiker att lyssna på folket. Man får finna sig i att de trampar på några ömma tår.

Politikerna borde vara tacksamma för trions jobb för vi vet i alla fall att det finns regionpolitiker. Vi har lärt oss några namn. Det är vanligt utbrett att många tror att det är staten som styr. Den folkliga förankringen för politikerna i regionerna är mycket begränsad, d.v.s demokratin är begränsad.

Sanningen FH är att den nära vården, sk. primärvården, är eftersatt för de som bor här. Det är sämre tillgänglighet och sämre kontinuitet. Primärvårdens funktion är att det ska vara för alla medborgare och en snabb kontakt. Det ska vara en första vårdkontakt inom rimlig tid. Rimlig tid bör inte vara mer än några dagar. Det är inte alltid fallet här! Någon jourcentral finns inte heller.

Sanningen FH är att de lokala och regionala politikerna har monterat ner primärvården i den här delen av Skaraborg under lång tid. De har sagt att de vill satsa på vården, precis som du gör, men det blir tvärtom. Jag vet att det är ytterst negativt för rekryteringen. Läkare och sjuksköterskor vill inte söka sig till en verksamhet som blivit nedprioriterad. Det har blivit en ond spiral som måste brytas. Det kräver politisk handlingskraft, som inte finns, eller i alla fall inte har funnits.

Jag förstår att det är svårt att vara ny i politiken och det är KD:s ansvar att skola in sina nya medlemmar. Jag tycker att det är en frisk fläkt att du säger precis som du tycker utan att linda in det i politikersvar. Vi har alldeles för många politiker som bara lyssnar inom den egna gruppen.

Det skadar inte att läsa på vad demokrati är och ska innebära. Politikerna är folkets representanter. Det är inte ”chefer och ledare” utan ska representera folkviljan. Hela tiden, alla dagar, alla år – inte bara var fjärde år i en valrörelse.

--- Signatur ---

L.A

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.